Reklama

POLWAX (PWX): Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - raport 1

Zarząd spółki Polwax S.A. („Spółka”), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Emitenta, wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem:

• Dobra Praktyka II.1 pkt 5 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu lub rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającymi zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem w przypadku, gdy wyboru członków organu dokonuje walne zgromadzenie.

Reklama

- Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji w tym zakresie, jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie stosowana w przyszłości. Do momentu, w którym wskazana Dobra Praktyka nie będzie realizowana we wskazany wyżej sposób, Spółka dołoży wszelkich starań aby założenie, które przyświecało jej autorom, a więc należyte rozeznanie przy podejmowaniu uchwały w zakresie wyboru członków organu Spółki, było realizowane.

• Dobra Praktyka II.1 pkt 6 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i oceną systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

- Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej takiej informacji, jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie stosowana w przyszłości. Spółka dołoży starań, aby najbliższe roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ukazało się na stronie internetowej Spółki.

• Dobra Praktyka II.1 pkt 9a – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo.

- Spółka nie przewiduje zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo, natomiast zamierza dopełnić starań, aby wymóg zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio został spełniony w ciągu jednego roku od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Z uwagi na uwarunkowania prawne dotyczące kwestii wykorzystania - poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta - wizerunku i innych cech uczestników Walnego Zgromadzenia, jak również dotyczących ich informacji, które zostałyby utrwalone w zapisie wideo przebiegu Walnego Zgromadzenia, Spółka nie zamierza zamieszczać na stronie internetowej utrwalonego w zapisie wideo przebiegu Walnego Zgromadzenia.

• Dobra Praktyka II.1 pkt 14 – w zakresie, w jakim odnosi się do zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informacji o braku takiej reguły.

- Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej takiej informacji, jednak nie wyklucza, że zasada ta będzie stosowana w przyszłości. Spółka umieści stosowną informację niezwłocznie po podjęciu decyzji czy reguła taka będzie przez nią wypracowana.

• Dobra Praktyka III.8 – w zakresie, w jakim odnosi się do istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w odniesieniu do których zadań i funkcjonowania powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia KE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.

- W Spółce nie funkcjonują żadne komitety, także te wskazane w Załączniku I do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku W przypadku, w którym Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Aktualnie funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza.

• Dobra Praktyka IV.10 – w zakresie, w jakim odnosi się do umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- Zgodnie z § 12 pkt 10 Statutu Spółka ma formalną możliwość zapewnienia udziału w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednak na chwilę obecną w opinii Zarządu Spółki wprowadzenie takiej możliwości nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechnione, a tym samym niesie za sobą ryzyko natury organizacyjno-technicznej mogące skutkować możliwością podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych i związanych z tym komplikacji natury prawnej. W miarę upowszechnienia się stosowania przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego zarząd Spółki rozważa w przyszłości zastosowanie środków komunikacji elektronicznej przy wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.


Spółka dostrzega potrzebę uzyskiwania przez rynek pełnej i jednoznacznej informacji na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe. Poprzez swoje działania dąży do osiągnięcia celów wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW tj. do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy. W związku z tym, Spółka podjęła wszelkie dostępne jej działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.


Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3

Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Tomczyk - Prezes Zarządu
Piotr Kosiński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »