Reklama

PEMANAGER (PEM): Informacja o stosowaniu przez Private Equity Managers S.A. zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - raport 1

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej: “Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż Spółka nie będzie trwale stosowała wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie: “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (dalej: „Dobre Praktyki”), stanowiącym załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21.11.2012 r., obejmującym zmiany dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Reklama

Spółka nie będzie stosowała następujących zasad “Dobrych Praktyk”:

Część I. Punkt 4. Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Spółka nie stosuje niniejszej zasady. Spółka nie planuje, aby papiery wartościowe Spółki były przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach).

Część I. Punkt 5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Spółka nie stosuje niniejszej zasady. Spółka przyjęła „System Wynagradzania 2014/Best Practices Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A., który obowiązuje w GK Private Equity Managers S.A., i obejmuje osoby pracujące w front office, odpowiedzialne za inwestycje i zarządzanie funduszami, zespół administracyjny i operacyjny back office, oraz Zarząd Spółki W ramach Rady Nadzorczej Spółki utworzony został Komitet Wynagrodzeń. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki określa Walne Zgromadzenie Spółki.

Część I. Punkt 9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Spółka nie stosuje niniejszej zasady. W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą wyłącznie mężczyźni, a w skład Zarządu Spółki wchodzi 1 kobieta oraz 5 mężczyzn.

Część I. Punkt 10. Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.

Spółka nie stosuje niniejszej zasady.

Część I. Punkt 12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie stosuje niniejszej zasady. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Spółki, regulacje prawne dopuszczające możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika są wystarczające w uczestnictwie akcjonariusza w Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Ponadto udział w Zgromadzeniach Akcjonariuszy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej rodzi ryzyko utraty połączenia (bez winy Spółki), co może mieć wpływ na wynik głosowania.

Część II. Punkt 1.14. Informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

Spółka nie stosuje niniejszej zasady. Spółka nie będzie zamieszczać na stronie internetowej Spółki informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informacji o braku takiej reguły. Spółka stosuje zasadę rotacji przy wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Część II. Punkt 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

Spółka nie stosuje niniejszej zasady, ale nie wyklucza możliwości stosowania tej zasady w przyszłości.

Część II. Punkt 6. Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje niniejszej zasady. W chwili obecnej Statut oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce nie nakazują członkom Zarządu uczestniczenia w obradach WZA w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane w trakcie WZA.

Część IV. Punkt 10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad

Spółka nie stosuje niniejszej zasady. Wprowadzenie tej zasady wiązałoby się z dodatkowymi kosztami oraz zagrożeniami natury prawnej oraz technicznej w organizacji i przebiegu Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Emitent nie wyklucza możliwości stosowania wyżej wymienionych zasad w przyszłości.

Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego dostępne jest na stronie internetowej http://www.privateequitymanagers.eu

Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów

Wartościowych S.A. w Warszawie pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu
Cezary Smorszczewski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »