Reklama

(POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZ): Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji

Raport bieżący nr 13/2020

Reklama


Data raportu: 9 października 2020


Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji


Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 października 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji Spółki („Program”) umożliwiającego zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze publicznych lub niepublicznych emisji zabezpieczonych (poprzez poręczenie udzielone przez jedynego akcjonariusza Spółki) obligacji, których okres zapadalności wynosi do 21 miesięcy. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 150.000.000 PLN.

Program realizowany będzie w oparciu o umowę agencyjną zawartą z Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Zgodnie z postanowieniami Umowy Agencyjnej, pod warunkiem zawarcia pomiędzy Spółką a Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce odrębnej umowy o gwarantowanie emisji (umowa ta nie będzie umową o gwarancję emisji w rozumieniu art. 14a ust. 1-2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) oraz spełnienia wskazanych w niej warunków, Haitong Bank zobowiązał się objąć emitowane w ramach Programu obligacje o wartości nominalnej wynoszącej do 100.000.000 PLN.

Obligacje emitowane w ramach Programu, w dacie emisji zapisane zostaną w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu w czwartym kwartale 2020 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały emisyjnej przez Zarząd Spółki.


Raport sporządzony został w wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).
Podpisano przez:


Marzena Siemińska

Wiceprezes ZarząduOsoby reprezentujące spółkę:
Marzena Siemińska - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »