Reklama

FABRYKAKD (FKD): Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 20

Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Emitent”, „Spółka”), w związku z otrzymaniem od Pani Romualdy Zielińskiej, akcjonariusza („Akcjonariusz”) reprezentującej co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki żądania („Żądanie”) w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 3 lipca 2018 r. punktu porządku obrad pt. „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki” („Żądany Punkt”), niniejszym dokonuje uzupełnienia porządku obrad ZWZ o Żądany Punkt, jednocześnie zgodnie z treścią otrzymanego Żądania, Żądany Punkt otrzymuje numer 19 po dotychczasowym punkcie nr 18 porządku obrad ZWZ „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.”, a przed dotychczasowym punktem numer 19 porządku obrad ZWZ „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, który to punkt otrzymuje numer 20.

Reklama


Akcjonariusz, stosownie do treści ogłoszenia Spółki o zwołaniu ZWZ przedłożył projekt uchwały dotyczącej Żądanego Punktu.


Zarząd Emitenta przekazuje poniżej uzupełniony porządek obrad, a w załączeniu zaktualizowaną treść uchwał ZWZ, zawierającą przedstawioną przez Akcjonariusza uchwałę dot. Żądanego Punktu:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.


3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.


4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.


6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.


7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.


8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.


9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.


10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017.


11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2017.


12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.


13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.


14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2017 rok.


15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.


16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.


17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.


18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.


19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.


20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.drewiane-konstrukcje.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »