Reklama

TRIGGO (TGG): Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca... - raport 6/2022

Zarząd spółki pod firmą TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o otrzymaniu 7 czerwca 2022 r. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wojciecha Apla oraz o otrzymaniu 8 czerwca 2022 r. dwóch żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Rafała Budweila. W każdym przypadku żądanie zostało zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie przewidzianym ustawą. Żądania zawierały uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.

Reklama

W związku z tym żądaniem Zarząd przedstawia w załączeniu jednolity, zmieniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz zmieniony formularz dotyczący głosowania.

Dodatkowo Zarząd przedstawia żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Wojciecha Apla oraz dwa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ od Rafała Budweila.

Zarząd wyjaśnia, że w następstwie zgłoszenia żądań rozszerzył porządek obrad o cztery niżej wskazane punkty, które będę procedowane po punkcie 7 dotychczas ogłoszonego porządku obrad ZWZ.


8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;”


W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja ostatniego punktu porządku obrad ZWZ.


W związku z tym ujednolicony porządek obrad przedstawia się następująco:


Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ;

2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

2) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności;

3) sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

4) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej;

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

2) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 września 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz niewypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego;

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;

12. Zamknięcie obrad ZWZ.


Najważniejsze zmiany w tekście ogłoszenia oraz formularza dotyczącego głosowania zostały dla ułatwienia zaznaczone czerwoną czcionką.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ObrotuOsoby reprezentujące spółkę:
Rafał Budweil - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »