Reklama

PSWCAPITA (PCA): Informacja o wykonaniu przez Emitenta warunków uchwały nr 639/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2013 r. warunkującyc

Zarząd PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonując postanowienia uchwały nr 639/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2013 r. wyjaśnia:

Reklama


Emitent w dniu 30 lipca 2013r przesłał pocztą kompletny wniosek do osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie i złożenie w KRS w związku z pobytem jednoosobowego Zarządu spółki na urlopie, w dniu 10 września Zarząd uzupełnił wniosek o złożenie załącznika o pokryciu wkładów. Wniosek o rejestrację emisji akcji serii Ł wpłynął do Sądu w dniu 11.09.2012 r. W dniu 2.10.2012 r. KRS zwrócił ww. wniosek (Spółka otrzymała go w dniu 24.10.2012 r.). Powodem zwrotu wniosku było nieprawidłowe wypełnienie formularza KRS Z3 w części c.5.45 oraz wadliwie wypełnienie pola 59 i 60 w części C.10 oraz niezałączenie dowodu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o którym mowa w art 434 k.s.h. W dniu 26.10.2012 r. (pismo otrzymane przez KRS w dniu 8.11.2012 r.) Zarząd PSW Capital S.A uzupełnił przedmiotowy wniosek poprzez poprawę treści załącznika KRS Z3 oraz uzupełnienie braku w postaci dostarczenia dowodu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W dniu 16.11.2012 r. KRS dokonał rejestracji akcji serii Ł (informację tą spółka otrzymała w dniu 5.12.2012r. )


W załączeniu Emitent zamieszcza opinię prawną, o której informował w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 r. wskazującą na konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta nowej uchwały o podziale zysku za 2011 r. Opinia została sporządzona na zlecenie Zarządu Emitenta. Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę akcjonariuszom dywidendy z zysku za 2011 r. łącznie z ewentualnym wypłaceniem dywidendy z zysku za 2012 r. O terminie ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym w późniejszym terminie.


Zarząd Emitenta informuje, iż Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec spółki na łączną kwotę należności głównej 2.051.808,90 zł wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi. Zaległość powstała z powodu nie zapłacenia podatku dochodowego za rok 2010 oraz za miesiąc listopad 2011 r. Emitent nie uregulował wskazanych zaległości z powodu możliwości korekty dochodu. Spółka zwróciła się do doradcy podatkowego o opinię w sprawie: złożenia korekty w związku z nie zapłaceniem faktur przez kontrahentów, co spowoduje obniżenie wysokości podatku dochodowego, a tym samym zmniejszy kwotę do zapłaty do US, złożenie wniosku o rozłożenie zaległości na raty, umorzenia odsetek oraz zaliczenie nadpłaty z podatku VAT na poczet zaległości na podatek dochodowy. Emitent nie podał do publicznej wiadomości informacji związanych z przedmiotowym zobowiązaniem, gdyż suma postępowania egzekucyjnego stanowiła wartość poniżej 5% kapitałów własnych, a wynik tego postępowania egzekucyjnego w ocenie Zarządu Emitenta nie ma istotnego znaczenia dla działalności Emitenta w myśl przepisów Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Wykonując postanowienia uchwały nr 639/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki o czym informował w raporcie bieżącym nr 14/2013 z dnia 18.06.2013 r. zawarł umowę z ABISTEMA KANCELARIA DORADCZA Sp. z o.o. ("Doradca") z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem jest świadczenie przez Doradcę na rzecz Spółki usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie prawidłowego wypełniania przez PSW Capital S.A., obowiązków informacyjnych wynikających z Regulacji ASO w zakresie § 18 ust. 2 pkt. 3) i 4) na rynku NewConnect.


Ponadto Emitent niezwłocznie przekaże Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wraz ze stosownym pismem opinię prawną, o której informował w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Krawczyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R. | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »