NEXTBIKE (NXB): Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta - raport 16/2021

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2021 r. LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) reprezentowany przez: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”) w zw. z art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Ofercie”) wystąpił z żądaniem („Żądanie”) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki oraz umieszczenia następujących spraw wymienionych w poniższym porządku obrad NWZ:

Reklama


„Porządek obrad:

1) Otwarcie NWZ;

2) Wybór przewodniczącego obrad NWZ;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do zarządu Spółki o udzielenie na NWZ informacji w myśl art. 428 § 1 KSH oraz udzielenie ich przez zarząd Spółki;

6) Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki;

7) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania zarządowi Spółki dochodzenia roszczeń, których zasadność i wysokość będzie wynikać m.in. z raportu z badania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki;

8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ przez Spółkę;

9) Zamknięcie obrad NWZ.”


Pełna treść Żądania wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariusza znajduje się w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że treść Żądania Akcjonariusza uległa niezbędnej anonimizacji w zakresie danych osobowych osób w tym Żądaniu wskazanych, z uwagi na ryzyko naruszenia dóbr osobistych tych osób, a więc ryzyko naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zarząd Emitenta informuje, że aktualnie dokonuje analizy prawnej powyższej kwestii.


W związku z otrzymanym Żądaniem, Zarząd Emitenta podejmie działania wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym Zarząd Emitenta nie wyklucza, że termin na który zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przypadnie na dzień późniejszy niż wskazany w propozycji Akcjonariusza. Powyższe wynika z konieczności podjęcia przez Zarząd Emitenta niezbędnych, wymagających odpowiedniego czasu działań, które zostaną podjęte w celu zapewnienia pełnej realizacji żądań Akcjonariusza, w szczególności w zakresie treści zaproponowanych uchwał odnoszących się do pytań kierowanych do konkretnych osób wskazanych w Żądaniu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wojtkiewicz - Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »