Reklama

(PBS): Informacja o zawarciu umowy objęcia akcji i wniesienia aportu oraz zawarciu umowy leasingu - raport 14

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, zwanego dalej jako "Bank" informujemy, że w dniu 30 października 2015 roku:

Reklama

1) Bank przyjął ofertę i zawarł umowę objęcia Akcji Serii B od nr 00001 do nr 10.000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, zwane dalej „Akcjami” w spółce: „Carmine Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486334, zwanej dalej „Spółką”. Bank objął Akcje o łącznej wartości nominalnej w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym. Cena emisyjna jednej Akcji serii B wyniosła 4.738,55 zł (cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 55/100) za jedną akcję, a zatem łączna cena emisyjna nowoutworzonych akcji serii B wyniosła 47.385.500,00 zł (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Kwota 47.375.500,00 zł (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji przelana zostanie do kapitału zapasowego Spółki. Bank nabędzie Akcje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Bank objął Akcje w zamian za aport w postaci

a. prawa ochronnego na znak towarowy PBSBank Podkarpacki Bank Spółdzielczy - numer zgłoszenia: Z-351494 zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z autorskimi prawami majątkowymi do utworu składającego się na ten znak towarowy jak również prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań tego utworu, o wartości 15.100,00 zł.,( piętnaście tysięcy sto złotych 00/100),

b. autorskich praw majątkowych do utworu w postaci znaku słowno-graficznego PBSBank – numer zgłoszenia: Z-351495, wraz z prawami ze zgłoszenia tego utworu w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań tego utworu, o wartości 15.990,00 zł.(piętnaście tysięcy--- dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 złotych),

c. autorskich praw majątkowych do utworu w postaci znaku słowno-graficznego PBSbank - numer zgłoszenia: Z-410955 wraz z prawami ze zgłoszenia tego utworu w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań tego utworu, o wartości 12.785.698,00.zł., (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100),

d. autorskich praw majątkowych do utworu w postaci znaku słowno-graficznego PBSbank Podkarpacki Bank Spółdzielczy – numer zgłoszenia: Z-410954 wraz z prawami ze zgłoszenia tego utworu w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań tego utworu, o wartości 34.568.741,00 zł.( trzydzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100)

2) Bank zawarł umowę leasingu operacyjnego wartości niematerialnych i prawnych opisanych w pkt. 1 powyżej ze spółką zależną Banku tj. PBS IP Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582597, na mocy której PBS IP SP. z o.o., oddała Bankowi nabyte od „Carmine Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku Prawa opisane w pkt. 1 powyżej, do używania i pobierania pożytków przez Bank, w ramach umowy leasingu operacyjnego przy założeniu, że okres trwania leasingu operacyjnego wynosi 50 lat, zaś łączna kwota opłat wstępnych oraz miesięcznych rat leasingowych, w tym opłata za wykup tych praw, wyniesie 47.385.529,00 zł (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) netto + podatek VAT, co stanowi kwotę brutto w wysokości łącznej 60 015 203,04 (sześćdziesiąt milionów piętnaście tysięcy dwieście trzy złote 04/100).


Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".Osoby reprezentujące spółkę:
Lesław Wojtas - Prezes Zarządu
Wojciech Błaż - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »