Reklama

HURTIMEX (HRT): Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ Spółki wraz z projektem uchwały. Nowy porządek obrad.

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że uprawniony akcjonariusz Spółki, Jarosław Kopeć - pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2010 roku, a także w drodze Raportu ESPI Nr 8/2010 i Raportu EBI Nr 25/2010 - obu z dnia 2 czerwca 2010 roku) punktu dotyczącego wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z tym akcjonariuszem (Jarosławem Kopciem), jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki w kwocie 600.000 zł, oprocentowanej w skali roku w wysokości 3M WIBOR + 5%, z terminem spłaty rozłożonym na 240 równych, miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, zabezpieczonej przez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawach wynikających ze znaku towarowego "tup-tup" łącznie do wartości 1.000.000 zł, jako najwyższej sumy zabezpieczenia oraz na zbiorze rzeczy - towarów znajdujących się w magazynie Spółki, łącznie do wartości 1.200.000 zł, jako najwyższej sumy zabezpieczenia.

Reklama

Uzasadniając powyższe żądanie, w/w akcjonariusz wskazał, że przedmiotowa zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki jest niezbędna dla ważności umowy pożyczki zawieranej pomiędzy tym akcjonariuszem, jako członkiem Zarządu Spółki, a Spółką. Celem umowy pożyczki ma być zasilenie Spółki w niezbędny kapitał.

Akcjonariusz zgłaszający projekt uchwały jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowego projektu zgodnie z wymogami art. 401 § 1 KSH.

Do żądania zgłoszonego przez uprawnionego akcjonariusza został dołączony projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, tj. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez członka Zarządu Spółki, pełniącego funkcję Vice-Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kopcia, działającego jako pożyczkodawca, umowy pożyczki ze Spółką jako pożyczkobiorcą.

W związku ze zgłoszeniem, przez w/w uprawnionego akcjonariusza, przedmiotowego żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki, działająć w oparciu o postanowienia art. 401 § 2 KSH ogłasza niniejszym, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku wprowadzono nowy, dodatkowy punkt: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez członka Zarządu Spółki, pełniącego funkcję Vice-Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kopcia, działającego jako pożyczkodawca, umowy pożyczki ze Spółką jako pożyczkobiorcą", który zostaje wprowadzony przed punktem porządku obrad zatytułowanym "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia".

Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku przewiduje następujące punkty:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka/Członków Rady Nadzorczej lub powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej.

11. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu przeprowadzenia procedury scalenia akcji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez członka Zarządu Spółki, pełniącego funkcję Vice-Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kopcia, działającego jako pożyczkodawca, umowy pożyczki ze Spółką jako pożyczkobiorcą.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) pełną treść, zgłoszonego przez uprawnionego akcjonariusza, projektu uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(2) aktualną (tj. uwzględniającą zgłoszony i dodany punkt porządku obrad) treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zawiera nowy porządek obrad tego Zgromadzenia,

(3) aktualną (tj. uwzględniającą zgłoszony punkt porządku obrad i projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych do porządku obrad tego Zgromadzenia na żądanie uprawnionego akcjonariusza, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.hurtimex.com.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) oraz § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Załączniki:
RB 026 2010-06-11 Zal-1.pdf rozmiar: rozmiar: 40.6 kB
RB 026 2010-06-11 Zal-2.pdf rozmiar: rozmiar: 114.8 kB
RB 026 2010-06-11 Zal-3.pdf rozmiar: rozmiar: 146.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Elżbieta Waliniak - Vice Prezes Zarządu
Jarosław Kopeć - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »