Reklama

MILKPOL (MLP): Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 9 kwietnia 2013 roku Pan Konrad Niedziałek, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co wynika z potwierdzonej liczby posiadanych przez tego akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie 2.518.380 sztuk, stanowiących 21,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki), złożył w Spółce wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 4 kwietnia 2013 roku, a stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących z dnia 4 kwietnia 2013 roku: raportu bieżącego EBI Nr 7/2013 oraz raportu bieżącego ESPI Nr 1/2013).

Reklama

Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku następujących punktów:

(1) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

(2) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

Do przedmiotowego wniosku załączone zostały: (i) dokumenty identyfikujące akcjonariusza oraz liczbę reprezentowanych przez niego akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz (ii) projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Pełna treść projektów uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, wraz z przekazanym przez uprawnionego akcjonariusza uzasadnieniem, została zawarta w załączniku do niniejszego Raportu.


W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (nowy punkt porządku obrad),

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (nowy punkt porządku obrad),

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,

9. Zamknięcie obrad.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: konrad

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »