Reklama

COPERNIC (CRS): Informacja o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Copernicus Securities SA wraz z projektem uchwały - raport 11

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 („Spółka”), otrzymał w dniu 14 maja 2018 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Copernicus Securities S.A. żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2017 r. następującego punktu:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.


Spółka działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu następującego punktu, który oznacza się jako punkt 21:

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 21 i 22 w brzmieniu: „21. Wolne wnioski” oraz „22.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”, oznacza się jako pkt 22 i 23 .


Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i przedstawienie propozycji pokrycia straty netto w 2017 roku z kapitału zapasowego

8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. z działalności za rok obrotowy 2017 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. z działalności za rok 2017 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki pod firmą Copernicus Securities S. A. za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.

16. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. w 2017 roku, Opinii i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2017.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Copernicus Securities S. A. w roku obrotowym 2017.

20. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 grudnia 2017 roku.

21. Podjęcie uchwały w zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik do ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, jak również projekty uchwał przekazanych przez akcjonariusza w sprawie wyboru Rady Nadzorczej V Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. oraz w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities.


Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.


Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej V Kadencji Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Copernicus Securities.Osoby reprezentujące spółkę:
Arkaidusz Huzarek - Członek Zarządu
Tomasz Piekuś - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »