Reklama

RELPOL (RLP): Informacja w sprawie niestosowania przez Relpol S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie - raport 1

Zarząd Relpol S.A. odnosząc się do § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 13.06.2014 r. nie będą stosowane następujące zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

W Rozdziale I. zasada 12 mówi że, ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.? oraz

w Rozdziale IV zasada 10 mówi o tym, że ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

Reklama

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.?

Komentarz:

Spółka nie zastosuje powyższych zasad ze względu na brak takich uregulowań w treści Statutu, który nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd spółki uważa, że stosowanie powyższych zasad, biorąc pod uwagę małe doświadczenie rynku w tym zakresie, może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem dla Spółki. Nie zostały jeszcze w praktyce wypracowane zasady zapewniające identyfikowalność akcjonariuszy i bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej, w tym procedury oddawania głosów. Taki sposób prowadzenia walnych zgromadzeń nie jest powszechnie stosowany przez spółki małe i średnie, i ma charakter uzupełniający. Wiąże się z ryzykiem zaskarżenia uchwał w przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych. Jak na obecne warunki jest on również stosunkowo kosztowny, wymagający specjalistycznego oprogramowania, usprzętowienia i obsługi.

Stosowane obecnie przez Spółkę zasady udziału w walnym zgromadzeniu są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami K.s.h., Statutem Spółki oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

Ponadto, spółka nie stosuje lub stosuje w ograniczonym zakresie poniższe zasady dobrych praktyk:

Rozdział I. zasada 5 ?Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).


Komentarz:

Spółka nie posiada obecnie polityki wynagrodzeń, o której mowa w Zaleceniach Komisji Wspólnot Europejskich. Zasady wynagradzania pracowników spółki określa Regulamin Wynagradzania. Natomiast formę i strukturę wynagrodzeń członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza kierując się najlepszą wiedzą i wolą. Wysokość wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej ustalana jest przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu.


Rozdział I. zasada 9 ?GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.?


Komentarz:

Decyzję dotyczącą wyboru członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej pozostaje w gestii uprawnionych do tego organów Spółki. Zarząd wybierany jest przez Radę Nadzorczą a Rada Nadzorcza przez akcjonariuszy.


Rozdział II. zasada 1 ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

7) ?pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,?


9a) ?zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,?


Komentarz:

Spółka nie rejestruje obrad walnych zgromadzeń, więc nie zamieszcza takiego zapisu w formie audio lub wideo na swojej stronie internetowej, nie nagrywa i nie zapisuje pytań i udzielanych akcjonariuszom odpowiedzi.


Rozdział II. zasada 2 ?Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.?


Komentarz:

Spółka prowadzi stronę w języku ang. i zamieszcza na niej wiele informacji ale nie będzie tłumaczyć na język angielski wymagających wysokich nakładów finansowych, obszernych w treści skonsolidowanych i jednostkowych raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych).


Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Gulka - Prezes Zarządu
Tomasz Grabczan - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »