Reklama

TESGAS (TSG): Informacja w sprawie niestosowania przez TESGAS S.A. wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie ("Spółka", "Emitent"), w wykonaniu obowiązku nałożonego przez § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, przekazuje informację w sprawie niestosowania w Spółce w sposób trwały wybranych zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reklama


W zakresie rozdziału I Dobrych Praktyk (Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych), Spółka nie stosuje pkt 5 i 12.


Wyjaśnienie Emitenta w zakresie niestosowania zasady wyrażonej w rozdziale I pkt 5: Spółka nie posiada zbioru zasad kształtującego politykę wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania zarówno organów nadzorujących jak i zarządzających. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń członków nadzorujących i zarządzających jest ustalana poprzez organy nadrzędne. W Spółce zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określone są uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej Spółki. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Zarządu.


Wyjaśnienie Emitenta w zakresie niestosowania zasady wyrażonej w rozdziale I pkt 12: W ocenie Spółki decyzja w przedmiocie nie stosowania ww. zasady jest uzasadniona przede wszystkim faktem, że w chwili obecnej statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co jest wymagane zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, z uwagi na niedostatecznie rozpowszechnioną w tym przedmiocie praktykę rynkową, Spółka nie dostrzega znaczącego ryzyka braku zapewnienia takiej obsługi walnego zgromadzenia które będzie gwarantowałoa bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W szczególności Spółka dostrzega ryzyko możliwości skutecznego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia z powodu wystąpienia usterek technicznych. Ponadto należy wziąć pod uwagę także kwestię kosztów związanych z obsługą transmisji walnego zgromadzenia obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, które w ocenie Spółki nie są adekwatne do wielkości Spółki, i znacząco zwiększyłby koszty prowadzonej działalności operacyjnej. W opinii Spółki obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu Spółki umożliwiają wszystkim akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają ich interesy w sposób należyty. Niestosowanie przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę akcjonariuszom.


W zakresie rozdziału II Dobrych Praktyk (Dobre Praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych), Spółka nie stosuje pkt. 2 i 9a

Wyjaśnienie Emitenta w zakresie niestosowania zasady wyrażonej w rozdziale II pkt 2: Emitent stoi na stanowisku, iż zapewnienie funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt 1 Dobrych Praktyk, skutkowałoby zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Niemniej jednak TESGAS S.A. udostępniła na swojej stronie internetowej część informacji dotyczących Spółki w języku angielskim.


Wyjaśnienie Emitenta w zakresie niestosowania zasady wyrażonej w rozdziale II pkt 9a: Emitent stoi na stanowisku, iż ze względu na niestosowanie zasady z rozdziału IV pkt 10, Spółka nie będzie umieszczać zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia na stornie internetowej w formie audi lub wideo.


W zakresie rozdziału IV Dobrych Praktyk (Dobre Praktyki stosowane przez akcjonariuszy), Spółka nie stosuje pkt 10.


Wyjaśnienie Emitenta w zakresie niestosowania zasady wyrażonej w rozdziale IV pkt 10: W ocenie Spółki decyzja w przedmiocie nie stosowania ww. zasady jest uzasadniona przede wszystkim faktem, że w chwili obecnej statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co jest wymagane zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, z uwagi na niedostatecznie rozpowszechnioną w tym przedmiocie praktykę rynkową, Spółka nie dostrzega znaczącego ryzyka braku zapewnienia takiej obsługi walnego zgromadzenia które będzie gwarantowało bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W szczególności Spółka dostrzega ryzyko możliwości skutecznego podważenia podjętych uchwał walnego zgromadzenia z powodu wystąpienia usterek technicznych. Ponadto należy wziąć pod uwagę także kwestię kosztów związanych z obsługą transmisji walnego zgromadzenia obrad przez Internet i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, które w ocenie Spółki nie są adekwatne do wielkości Spółki, i znacząco zwiększyłby koszty prowadzonej działalności operacyjnej. W opinii Spółki obowiązujące zasady udziału w walnym zgromadzeniu Spółki umożliwiają wszystkim akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają ich interesy w sposób należyty. Niestosowanie przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę akcjonariuszom.Podstawa prawna:

§29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Osoby reprezentujące spółkę:
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu
Piotr Majewski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »