UBOATLINE (UBT): Informacja Zarządu nt. sytuacji Spółki oraz jej sytuacji finansowej - raport 30

Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w obliczu pojawiających się spekulacji na temat działalności oraz kondycji finansowej Emitenta, niniejszym odnosi się do wybranych i najważniejszych elementów dotyczących Spółki i jej perspektyw rozwoju.


I. Działalność gospodarcza

Spółka prowadzi niezmiennie swoją działalność polegającą na sprzedaży biletów na przeprawy promowe. Nie występują żadne problemy z prowadzeniem przez Spółkę i Grupę Kapitałową Emitenta działalności gospodarczej.

Reklama


II. Oferta produktowa/usługowa

Podstawową działalność Spółki stanowi wyszukiwanie i rezerwacja połączeń promowych dla samochodów ciężarowych (w tym towarów niebezpiecznych i ponadgabarytowych) w obrębie Morza Bałtyckiego, Śródziemnego, Północnego oraz Adriatyku. Klientami spółki są firmy transportowe, oraz eksporterzy i importerzy. W roku 2014 podjęto prace w celu rozszerzenia liczby produktów i usług oferowanych klientom o usługi spedycyjne, ubezpieczeniowe, finansowe. Aby zapewnić przejrzystość biznesu poszczególne linie produktowe przygotowywane są i rozwijane są w spółkach należących do grupy kapitałowej tj. Uboat Logistics I Uboat Insurance. Zwiększenie liczby produktów oferowanych klientom ma na celu obok zwiększania dochodowości także rozszerzenie liczby argumentów przemawiających za współpracą którymi były dotychczas cena i termin płatności.

Nowe podejście dobrze określa misja spółki „ WSPIERAMY I ORGANIZUJEMY TRANSPORT”


III. Sprzedaż i przychody ze sprzedaży

Sprzedaż jest systematycznie realizowana i zwiększana – w I półroczu br. jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 34.674.537,35 zł w porównaniu z 21.427.077,59 zł w I półroczu 2013 r. (przychody skonsolidowane: odpowiednio 35.631.038,84 zł oraz 24.125.366,19 zł).


IV. Należności

Wzrost poziomu należności krótkoterminowych Spółki z 15.875.469,19 zł na 30 czerwca 2013 r. do 28.394.703,48 zł na 30 czerwca 2014 r. (należności krótkoterminowe skonsolidowane: odpowiednio 24.037.559,77 zł oraz 28.806.850,54 zł) jest naturalnym wynikiem zwiększania skali prowadzonej przez Spółkę (Grupę) działalności gospodarczej. Tym niemniej dostrzegając ryzyka z tym związane Spółka podjęła współpracę z firmą windykacyjną w celu lepszego zarządzania należnościami.


V. Zobowiązania

Wzrost poziomu wszystkich zobowiązań Spółki z 11.765.371,55 zł na 30 czerwca 2013 r. do 24.083.223,39 zł na 30 czerwca 2014 r. (zobowiązania skonsolidowane: odpowiednio 18.993.292,08 zł oraz 24.661.313,28 zł) jest naturalnym wynikiem zwiększania skali prowadzonej przez Spółkę (Grupę) działalności gospodarczej. Warto wskazać, iż poziom zobowiązań jednostkowych i skonsolidowanych znajduje się poniżej poziomu należności krótkoterminowych odpowiednio Spółki i Grupy.

Wśród zobowiązań istotną pozycję zajmują zobowiązania długoterminowe Spółki wynoszące na dzień 30 czerwca 2014 r. 6.074.567,15 zł


VI. Emisja akcji serii D

Emisja 4.876.500 akcji serii D, dokonana w ramach kapitału docelowego i objęta przez Pana Grzegorza Misiąga, pomysłodawcę biznesu, większościowego akcjonariusza Spółki oraz jej wieloletniego Prezesa Zarządu, jest wyrazem wiary Pana Grzegorza Misiąga w Spółkę i jej perspektywy rozwoju. Wszystkie akcje zostały opłacone wkładem pieniężnym (przelew bankowy).


VII. Sprzedaż akcji przez Pana Grzegorza Misiąga

Powodem dokonanej przez Pana Grzegorza Misiąga sprzedaży akcji Emitenta było zapotrzebowanie na środki pieniężne niezbędne do opłacenia akcji serii D, przy czym wskazać należy, iż środki finansowe uzyskane ze sprzedaży akcji Spółki były kilkukrotnie niższe niż wartość kapitału (5.120.385,00 zł) wpłaconego do Spółki tytułem objęcia akcji.


VIII. Realizacja celów emisyjnych obligacji serii A, B i C

Wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w warunkach emisji obligacji serii A, B i C.


IX. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji serii A, B i C

Wykup obligacji serii A nastąpi w ustalonym terminie (0,65 mln zł - 11 września 2014 r.). W dniu 2 września 2014 r. Spółka dokonała wpłaty środków pieniężnych w kwocie 665.000,00 zł do KDPW zabezpieczając wykup obligacji serii A oraz wypłatę części odsetek. Pozostała wartość zobowiązań z tytułu odsetek zostanie wpłacona do KDPW po otrzymaniu wezwania do wniesienia środków, dokonywanego zgodnie z regulacjami KDPW.


Wykup obligacji serii B nastąpi w ustalonym terminie (3,4 mln zł - 22 kwietnia 2015 r.).

Na dzień dzisiejszy Spółka nie widzi zagrożeń w wykupie obligacji serii C (5,0 mln zł - 27 września 2015 r.). Jednakże, z uwagi na duże obciążenie bieżącej działalności wykupem obligacji serii B i C, Spółka nie wyklucza pozyskania dodatkowych środków z tytułu emisji papierów wartościowych lub kredytów bankowych na spłatę ww. zobowiązań.


X. Czynniki ryzyka

Spółka nie identyfikuje dodatkowych czynników ryzyka dla prowadzonej działalności, oprócz opisanych w dokumentach dotyczących akcji (Dokumenty Informacyjne) i obligacji (Szczegółowe Informacje).


XI. Plany dalszego finansowania

Z uwagi na zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji Zarząd prowadzi rozmowy w celu pozyskania kapitału oraz zmniejszenia zadłużenia.


XII. Nabywanie obligacji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia

Notowania obligacji serii B i C Spółki spadły znacząco poniżej wartości nominalnej. W związku z powyższym Spółka podejmie działania mające na celu nabywanie obligacji własnych w celu ich umorzenia. Dzięki powyższemu Spółka zmniejszy wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, nabywając je poniżej wartości nominalnej.


XIII. Wpływ sytuacji na wschodzie Europy na sytuację Spółki

Sytuacja na wschodzie Europy (sytuacja wewnętrzna w Ukrainie oraz stosunki na linii Ukraina – Rosja) nie wpływają na sytuację Spółki, gdyż Emitent nie świadczy usług na wschodzie Europy.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Misiąg Prezes - Prezes

GPW
Dowiedz się więcej na temat: UBOAT | zarządy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »