Reklama

AVATRIX (AVT): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G i dokonaniem ich przydziału - raport 44


Podstawa prawna : § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportów nr 31/2012 z dnia 31.07.2012, 33/2012 z dnia 14.08.2012 oraz 37/2012 z dnia 06.09.2012, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G i dokonaniem ich przydziału oraz planowanym wprowadzeniem tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Subskrypcja akcji mała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 lipca 2012 roku i było prowadzone na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku. Zakończenie subskrypcji akcji miało miejsce w dniu 14 sierpnia 2012 roku.


2) Daty przydziału instrumentów finansowych:


Data przydziału akcji serii G miała miejsce dnia 14 sierpnia 2012 r.


3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Subskrypcja prywatna obejmowała 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Brak redukcji.


5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).


Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.


7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Na akcje serii G złożyło zapisy 5 podmiotów.


8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Akcje serii G zostały przydzielone 5 osobom fizycznym.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o submisję:


Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 21 000,00 zł, w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.000,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł,

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Powyższe informacje zostają przekazane z naruszeniem regulaminowego terminu publikacji raportu dotyczącego zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w ASO i przydziałem instrumentów finansowych, tj. w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji tych instrumentów finansowych. Incydentalne i jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta wynikało z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wąsowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »