Reklama

DIGITAL (DGL): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H i dokonaniem ich przydziału


Reklama

Podstawa prawna : § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 19/2013 z dnia 12.03.2013, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H i dokonaniem ich przydziału oraz planowanym wprowadzeniem tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Subskrypcja akcji mała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 marca 2013 roku i było prowadzone na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2013 z dnia 12 marca 2013 roku. Zakończenie subskrypcji akcji miało miejsce w dniu 27 marca 2013 roku.


2) Daty przydziału instrumentów finansowych:


Data przydziału akcji serii H miała miejsce dnia 27 marca 2013 r.


3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Subskrypcja prywatna obejmowała 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.


4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Brak redukcji.


5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielonych zostało 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane).


Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.


7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Na akcje serii H zapis złożył 1 podmiot.


8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Akcje serii H zostały przydzielone 1 osobie fizycznej.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H wynosi 16.098,00 zł, w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.098,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000,00 zł,

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H zostaną zaliczone do kosztów finansowych.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Bocheńczak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »