Reklama

DATAWALK (DAT): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii J (Completion of subscription of ordinary bearer shares series J). - raport 36

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 30/2015) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii J do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:


Reklama

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii J wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 lipca 2015 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2015 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii J: 20 sierpnia 2015 r.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Stopa redukcji w transzy inwestorów instytucjonalnych wyniosła średnio 9,42%.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej równej 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję. Akcje serii J zostały w całości opłacone gotówką.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii J zapis złożyło 6 podmiotów.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii J zostały przydzielone 5 podmiotom, w tym 5 osobom prawnym i żadnej osobie fizycznej.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii J wynosi 324.750 ,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 317.250,00 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 7.500,00 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Completion of subscription of ordinary bearer shares series J.


In connection with the completion of subscription and allocation of ordinary bearer shares series J, on the basis of Executive Board Resolution Number 1 dated 20th July, 2015, regarding capital increase within the authorized capital (which was announced by the Company in the current report number 30/2015) and for the introduction of ordinary bearer shares of series J to the Alternative Trading System, The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs:


1) Start and end date of subscription or sale:

Shares for series J were placed in a private placement on the basis of article 431§ 2 of the Commercial Companies Code.

Start date of subscription was 21th July, 2015, and end date of subscription was 20th August, 2015.


2) Date of assignment of securities:

Date of assignment of subscription shares for series J: 20th August, 2015.


3) Number of shares for subscription or sale:

Subscription shares for series J were placed in a private placement issue, no more than 470.000 (four hundred seventy thousand) ordinary bearer shares of series J, with a nominal value of 0,10 PLN each, within authorized capital limits specified in Articles of Association of the Company.


4) The rate of reduction in individual tranches, in case that the number of allocated shares was lower than the number of subscribed shares in at least one of the individual tranches:

The rate of reduction in institutional investors tranche was at average level of 9,42 percent.


5) The number of securities that have been allocated under the subscription or sale:

Subscription shares for series J placed in a private placement issue 470.000 (four hundred seventy thousand) ordinary bearer shares of series J, with a nominal value of 0,10 PLN each.


6) The price at which the securities were purchased (acquired):

Purchase price of series J shares was 45,00 (forty-five) PLN per share. Shares for Series J were paid by cash.


7) Number of entities who subscribed the securities covered by the subscription or sale in each tranche:

6 legal entities subscribed for the shares.


8) Number of people who were allocated securities under the subscription or sale in each tranche:

Shares were acquired by 5 institutional investors (legal entities).


9) Names of underwriters who acquired securities in the course of underwriting agreements:

Shares have not been the subject of an underwriting agreement.


10) The total costs that have been classified into issuance costs with an indication of amounts according to their type.

The total amount of costs that are classified in cost of issuance 324.750 PLN, including:

a. preparation and conducting the offering: 317.250,00 PLN

b. underwriters' fees: 0,00 PLN

c. drawing up the prospectus, including advisory fees: 7 500,00 PLN

d. promotion of the offering: 0,00 PLN


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »