Reklama

BIZTECH (BTK): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G. - raport 4

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany statutu oraz planowanym wprowadzeniem akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące ww. subskrypcję akcji:

Reklama


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Akcje serii G zostały wyemitowane w trybie subskrypcji publicznej z prawem poboru (3 prawa poboru uprawniały do objęcia 1 akcji).


Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 8 lutego 2018 r.


Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 21 lutego 2018 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:


Przydział akcji na okaziciela serii G objętych w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych został dokonany w dniu 7 marca 2018 r.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Subskrypcja publiczna akcji z prawem poboru obejmowała nie więcej niż 5.833.333 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 53,91%. Stopa alokacji w zapisach dodatkowych wyniosła 46,09%.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji publicznej z prawem poboru zostało przydzielonych 5.833.333 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Akcje na okaziciela serii G były obejmowane po cenie emisyjnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) za jedną akcję.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Na akcje serii G zapisy złożyło 139 podmiotów, w tym 139 podmiotów w zapisach podstawowych oraz 30 podmiotów w zapisach dodatkowych.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Akcje serii G zostały przydzielone 139 podmiotom, w tym 139 podmiotom w zapisach podstawowych oraz 30 podmiotom w zapisach dodatkowych.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 80.000,00 zł, w tym:


a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 80.000,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d) koszty promocji oferty: 0 zł.


Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę jako koszty emisji i pomniejszą kapitał zapasowy.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Stanisław Chabros - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »