Reklama

INFOSCAN (IST): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 28/2016 z dnia 14 października 2016 r. oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii D wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 października 2016 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 listopada 2016 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii D: 24 listopada 2016 r.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) oraz nie więcej niż 439.600 (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Stopa redukcji nie wystąpiła.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 439.600 (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje serii D zostały w całości opłacone gotówką.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii D zapis złożyło 7 podmiotów.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały przydzielone 7 podmiotom, w tym 5 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D wynosi 21.100 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6.100 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Gnich - Prezes Zarządu
Bartosz Turczynowicz - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »