Reklama

DITIX (DTX): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E

Zarząd DITIX S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji na okaziciela serii E, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące ww. subskrypcję akcji:

Reklama

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 października 2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 13 października 2020 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział akcji na okaziciela serii E został dokonany w dniu 13 października 2020 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja obejmowała 990.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielonych zostało 990.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje na okaziciela serii E były obejmowane po cenie emisyjnej 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

− datę powstania wierzytelności,

− przedmiot wierzytelności,

− wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

− opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

− podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Nie dotyczy.

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

− przedmiot wkładów niepieniężnych,

− wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

− podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii E zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii E zapisy złożyły 4 osoby.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały przydzielone 4 osobom.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

130 000 akcji serii E zostało przydzielonych panu Wojciechowi Ryguła – Prezes Zarządu Emitenta.

560 000 akcji serii E zostało przydzielonych panu Bogdanowi Dzimira – Wiceprezes Zarządu Emitenta.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 1.230,00 zł, w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 1.230,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d) koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty pomniejszą nadwyżkę emisyjną (agio emisyjne), która zasili kapitał zapasowy.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Ryguła - Prezes Zarządu
Bogdan Dzimira - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »