Reklama

UBOATLINE (UBT): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii A i dokonaniem ich przydziału - raport 49


W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii A emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki Uboat - Line S.A. nr 1 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie emisji obligacji serii A oraz planowanym wprowadzeniem obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Reklama

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 sierpnia 2012 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 września 2012 roku.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział obligacji na okaziciela serii A został dokonany w dniu 27 września 2012 roku.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:

Brak redukcji.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje na okaziciela serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii A.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na obligacje na okaziciela serii A złożyło zapisy 14 podmiotów, w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje na okaziciela serii A zostały przydzielone 14 podmiotom, tj. 13 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej będącej podmiotem pełniącym funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Obligacje na okaziciela serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii A wynosi 47.750,00 zł netto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 22.750,00 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.


Koszty emisji obligacji na okaziciela serii A zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji serii A.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Misiąg - Prezes
Tomasz Wacięga - Wiceprezes

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »