Reklama

AUXILIA (AUX): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii A i dokonaniem ich przydziału

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Reklama


Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 czerwca 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 czerwca 2016 roku.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:


Przydział obligacji na okaziciela serii A został dokonany w dniu 4 lipca 2016 roku.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Subskrypcja prywatna obejmowała od 1.000 (jeden tysiąc) do 3.000 (trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Brak redukcji.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


W ramach przeprowadzonej oferty publicznej należycie zasubskrybowane i przydzielone zostały 2.773 (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) sztuki obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Obligacje na okaziciela serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii A.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Na obligacje na okaziciela serii A zapisy złożyło 67 podmiotów.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Obligacje na okaziciela serii A zostały przydzielone 67 podmiotom, w tym 67 osobom fizycznym i żadnej osobie prawnej.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


Obligacje na okaziciela serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów


Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii A wynosi 249.550,00 zł netto, w tym:


a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 185.550,00 zł netto,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł netto,

d. koszty promocji oferty: 44.000,00 zł netto.


Koszty emisji obligacji na okaziciela serii A zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty finansowe oraz koszty usług obcych.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Górka - Wiceprezes Zarządu
Kamila Barszczewska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »