Reklama

PREFAGRP (PFG): Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru Prefa Group Spółka Akcyjna - raport 5/2022

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) zgodnie z art. 434 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) i art. 436 K.s.h. ogłasza publiczną ofertę objęcia od 3 (słownie: trzy) do 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii C”), w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 1 i §2 pkt 2). K.s.h.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że:

Reklama

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, następuje w oparciu o Uchwałę nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 stycznia 2022 r.

2) zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt. 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie większą niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

3) prawu poboru podlega 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

4) cena emisyjna Akcji serii C wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję,

5) za każdą̨ posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 21 stycznia 2022 roku, akcję Spółki przysługuje 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii C. Inwestorzy mogą̨ składać́ zapisy na minimum 3 (słownie: trzy) Akcje Serii C. Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego mogą̨ złożyć́ taki zapis na Akcje Serii C w liczbie od 3 (słownie: trzy) do 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk. W przypadku złożenia zapisu podstawowego na większą liczbę̨ Akcji Serii C niż̇ wynikającą z liczby posiadanych praw poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę̨ akcji wynikającą z liczby posiadanych praw poboru.

W przypadku złożenia zapisu dodatkowego na większą̨ liczbę̨ Akcji Serii C niż̇ wielkość́ emisji, zapis taki będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii C. W przypadku złożenia przez inwestora, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objecie Akcji Serii C nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie przekraczającej liczbę̨ akcji zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis na oferowaną danemu inwestorowi liczbę̨ akcji.

6) zapisy oraz wpłaty na Akcje Serii C będą przyjmowane od dnia 26 stycznia 2022 r. do dnia 11 marca 2022 r. Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą̨ dokonywać zapisów na Akcje Serii C w domach maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru. Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii C zostaną̨ subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii C, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą̨:

a) osobiście w siedzibie Emitenta,

b) w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia formularza zapisu zamieszczonego na stronie Emitenta: www.prefagroup.pl

W przypadku złożenia zapisu w sposób określony w pkt b powyżej, uznaje się̨ go za ważny pod warunkiem opatrzenia formularza zapisu udostępnionego w postaci elektronicznej:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo

b) profilem zaufanym.

Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga pisemnego poświadczenia przyjęcia go przez Emitenta najpóźniej do dnia, w którym kończą̨ się̨ zapisy na Akcje Serii C (włącznie).

Zapis na Akcje Serii C powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Serii C, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej, przy zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii C niż̇ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji Serii C nie będą̨ brane pod uwagę̨ akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć́ ułamkowych części akcji. Powyższe oznacza, iż brak wpłaty w podanym wyżej terminie powoduje nieważność́ całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii C podstawą do przydziału będzie liczba Akcji Serii C, za które została dokonana wpłata.

7) osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosiła do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt. 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, tj. do dnia 14 lipca 2022 r.,

8) zapisy na Akcje Serii C w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 26 stycznia 2022 r. i przyjmowane będą do dnia 11 marca 2022 r. W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii C w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii C, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 5-6 kwietnia 2022 r. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcje Serii C zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

9) przydział Akcji Serii C objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi 25 marca 2022 r. natomiast przydział Akcji Serii C podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta 7 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Suchanek - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »