Reklama

MARKA (MRK): Informacje o zakończonej subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zarząd spółki Marka SA (dalej "Emitent", "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej na podstawie uchwały nr 06/05/09/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwały nr 07/05/09/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKA S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Reklama


W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Akcji zwykłych na okaziciela serii D została rozpoczęta dnia 6 września i zakończona dnia 11 września 2013 r.

2. Data przydziału akcji:

Nie dotyczy z uwagi na fakt, że emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii D nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii D obejmowała 675.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 675.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 675.000,00 zł i łącznej cenie emisyjnej 2.531.250,00 zł.

6. Cena, po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje:

Cena nabycia Akcji zwykłych na okaziciela serii D wynosiła 3,75 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) za każdą akcję.

7. Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia akcji zostały podpisane przez 3 (trzy) podmioty.

8. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Emisja Akcji zwykłych na okaziciela serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku skierowanej oferty prywatnej Spółka zawarła Umowy objęcia akcji z 3 (trzema) podmiotami.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umów o subemisję.

10. Łączne koszty przeprowadzenia oferty Akcji zwykłych na okaziciela serii D wyniosły 13.318,96 zł, na które składały się koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 3.230,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 3.936,00 zł

d) promocji oferty - 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 6.152,96 zł.

Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego. Jednocześnie Spółka zawiadamia, że będzie informować raportami bieżącymi o innych dodatkowych kosztach związanych z ofertą.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Konopka - Prezes Zarządu
Jolanta Szorc - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »