Reklama

AKCEPTFIN (AFC): Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii A spółki AKCEPT Finance S.A.

Zarząd Spółki AKCEPT Finance S.A. ("Spółka", "Emitent"), w związku z Raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 11.02.2012r. oraz stosownie do postanowień § 4 ust. 1 w związku z § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące emisji obligacji serii A spółki AKCEPT Finance S.A., emitowanych poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do wybranych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w trybie który nie jest ofertą publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), w tym:

Reklama


1/ data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 8 marca 2012 r. - 21 marca 2012 r.,

2/ data przydziału instrumentów finansowych: 23 marca 2012 r.,

3/ liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 15.000 obligacji serii A,

4/ stopa redukcji w poszczególnych transzach: redukcja nie wystąpiła,

5/ liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.435 obligacji serii A,

6/ cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000,00 zł

7/ liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 17 podmiotów, w tym: 16 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna,

8/ liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 17 podmiotów, w tym: 16 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna,

9/ nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonanych umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitentów): nie dotyczy,

10/ łączny koszt, który został zaliczony do kosztów emisji obligacji serii A wynosi 188.122,00 zł, w tym:

a/ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 50.000,00 zł.

b/ wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł

c/ sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego wraz z kosztami doradztwa: 138.122,00 zł

d/ promocja oferty: 0,00 zł


Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii A zostaną zaliczone do kosztów finansowych i rozliczone poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 w związku z § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Barański - Prezes Zarządu
Krzysztof Kozok - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »