Reklama

DXD (DXD): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D - raport 28

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28.02.2012 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16.03.2012 r.

Reklama

2. Data przydziału akcji: 28.03.2012 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała do 2.160.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

W przypadku zapisów podstawowych nie wystąpiła redukcja. Stopa redukcji w przypadku zapisów dodatkowych wyniosła 70%.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 2.160.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,50 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii D w łącznej liczbie 2.160.000 sztuk, zostało złożonych88 zapisów podstawowych na 2.068.784 akcji i 10 instrukcji dotyczących zapisów dodatkowych na 309.609 akcji

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły około 58.686 zł w podziale na następujące koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty -8.256 zł,

b. wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

c. sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 50.430 zł,

d. promocji oferty - 0 zł.


Koszty zostaną pokryte z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.


Podstawa prawna:§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Daniel Śpiewak - Prezes Zarządu
Damian Zagórski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »