Reklama

PLASMA (PSM): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D - raport 27

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich z dnia 14.05.2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki, Zarząd Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich podaje do publicznej wiadomości następujące informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D:

Reklama


1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Przyjęcie od inwestorów ofert objęcia akcji serii D odbywało się w dniach 24-26 czerwca 2013 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział akcji serii D, w rozumieniu dokumentacji ofertowej, dokonany został w dniu 27 czerwca 2013 r.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji w ramach oferty niepublicznej było od 600.000 do 800.000 akcji serii D.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Objętych zostało 800.000 akcji serii D.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych i pięćdziesiąt groszy).


7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie składano zapisów. 37 podmiotów złożyło formularze przyjęcia ofert objęcia akcji serii D.


8) Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 37 podmiotami.


9) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy - przy ofercie niepublicznej akcji serii D nie występowały podmioty pełniące funkcję subemitentów.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 259.037,46 zł,

b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,

c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 61.500 zł,

d) Promocja oferty - 1.573,00 zł,

e) Podatek od czynności cywilno-prawnych - 7.982,00 zł,

f) Pozostałe koszty (m.in. opłaty notarialne i sądowe) - 8.813,59 zł.


11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji serii D poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki odpowiednio obniżą kapitał zapasowy - zostaną pokryte z nadwyżki wartości emisyjnej akcji ponad ich wartością nominalną. Do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd, koszty te wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Wawrzyniak - Prezes Zarządu
Bronisława Binek-Cervantes - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »