Reklama

MFOOD (MFD): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D1 - raport 90

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D1 wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 23 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, Emitent wskazuje, że wszystkie akcje zostały opłacone i podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:

Reklama


1)Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 9.12.2013 r.

Data zakończenia subskrypcji: 9.12.2013 r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji serii D: 9.12.2013 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Seria D1: 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Objętych zostało 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1.

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Łączna cena emisyjna 48.000.000 akcji serii D1 wynosiła 80.640.000,00 zł.

Akcje serii D1 były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 1,68zł.

Akcje zostały opłacone częściowo w formie kompensaty wzajemnych wierzytelności  (80,339 mln zł, a częściowo gotówką).

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Emisja akcji serii D1 została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył ofertę objęcia akcji serii D1 jednemu inwestorowi.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł umowę  objęcia akcji z jednym podmiotem.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów , w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 9.000 zł,

b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,

c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - - zł,

d)Promocja oferty -zł.

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

 

Podstawa prawna: §4 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Kochański - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »