Reklama

HEFAL (HEF): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii E

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki Hefal Serwis S.A. z dnia 25.09.2012 r. w prawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii E oraz w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:

Reklama


1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Spółka zawarła umowy o objęcie wszystkich emitowanych akcji serii E w dniu 25.09.2012 r. Emisja akcji na okaziciela serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki uczestnikom "Programu motywacyjnego dla wyższego kierownictwa Spółki na lata 2011-2014".


2) Data przydziału akcji:

25.09.2012 r. (data zawarcia umów o objęcie akcji serii E).


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 217.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E.


4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.


5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji na okaziciela serii E zostało objętych 217.104 akcji serii E.


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii E zostały objęte cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł. za jedną akcję.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji na okaziciela serii E zawarto umowy objęcia akcji z pięcioma osobami.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji na okaziciela serii E zawarto umowy objęcia akcji z pięcioma osobami.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji na okaziciela serii E wyniosły około 0 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0 zł

b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł. (akcje na okaziciela serii E nie zostały dotychczas wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),

d) promocji oferty - 0 zł.

Koszt rozliczono zgodnie z art. 36 ust. 2b. ustawy o rachunkowości.


Podstawa prawna:

§4 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
MIROSŁAWA PŁUŻEK - CZŁONEK ZARZĄDU
RENATA FOLWARCZNY - CZŁONEK ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | seria | serie | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »