Reklama

EFENERGII (EFE): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F - raport 22

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 24.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:

Reklama

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 20.11.2014 r. (rozpoczęcie), 20.11.2014 r. (zakończenie).

2) Daty przydziału instrumentów finansowych serii F: 20.11.2014 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: nie więcej niż 5.000.000 akcji serii F.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Objętych zostało 5.000.000 akcji serii F.

6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii F były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,12 zł.

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii F jednemu podmiotowi.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emitent zawarł umowy objęcia akcji z jedną osobą prawną.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 2,5 tys. zł,

b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,

c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,

d) Promocja oferty - 0 zł.

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: §4 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Kulczyk - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »