Reklama

STARFIT (SFI): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F, G i H

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela:

Reklama

- serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Star Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26.11.2014 r.,

- serii G wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Star Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26.11.2014 r.,

- serii H wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Star Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26.11.2014 r.,

Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcje miały charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiły poprzez złożenie oferty przez Emitenta oznaczonemu adresatowi oraz zawarcie umów:

- w przypadku akcji serii F w dniach 01.12.-05.12.2014 r.

- w przypadku akcji serii G w dniu 08.12.2014 r.

- w przypadku akcji serii H w dniu 08.12.2014 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych: Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcje prywatne obejmowały nie więcej niż:

- 1.260.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- 7.142.858 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- 40.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonych subskrypcji prywatnych zostało objętych:

- 735.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- 7.142.857 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Akcje serii F były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł. Akcje serii G były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,35 zł. Akcje serii H były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisje akcji serii F, G i H zostały przeprowadzone w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii F - 6 osobom fizycznym i prawnym, akcji serii G - 2 osobom fizycznym, akcji serii H - 2 osobom fizycznym i prawnym.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emitent zawarł umowy objęcia akcji serii F z 7 osobami fizycznymi i prawnymi, serii G z 2 osobami fizycznymi, serii H z 2 osobami fizycznymi i prawnymi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta: Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, a w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii F, G i H wyniosły 17.455,90 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 7.455,90 złotych,

- wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

- sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa: 10.000 złotych,

- promocja oferty: 0 złotych.

11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości

Podstawa prawna: §4 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Sebastian Gazda - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »