Reklama

SYNERGA (SNG): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii G

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14.12.2011 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 26.01.2012 r.

2. Data przydziału akcji: 09.02.2012 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała do 10.440.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 3.970.303 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii G, złożono 111 zapisów podstawowych na 3.257.321 akcji oraz 15 zapisów dodatkowych na 282.982 akcje. Łącznie zatem zapisami objęte zostało 3.540.303 akcji. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, zgodnie z podpisanymi umowami, objęte zostało 430.000 akcji przez 1 osobę.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły około 28.000 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 8.000 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 20.000 zł,

d) promocji oferty - 0 zł.


Koszty zostaną uwzględnione jako koszty finansowe.


Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Grobel - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | ZGROMADZENIA | seria | serie | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »