Reklama

GLOBALTR (GTR): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii G

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Global Trade S.A., na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Reklama


1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Data rozpoczęcia subskrypcji:02.11.2016 r.


Data zakończenia subskrypcji: 31.12.2016 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych: 31.12.2016 r.


3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


7.746.667 akcji (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem).


4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


7.746.667 akcji (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem).


6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).


7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent złożył oferty objęcia akcji serii G pięciu inwestorom będącym osobami fizycznymi/prawnymi.


8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Emitent zawarł umowy objęcia akcji z pięcioma inwestorami będącymi osobami fizycznymi/prawnymi.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Emitent nie zawarł umowy o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:


a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0,00 zł,


b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,


c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,


d) Promocja oferty - 0,00 zł.


11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:


Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.


Podstawa Prawna:


§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Jarecki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »