Reklama

KANCELWEC (KPI): Informacje podsumowujące subskrypcję akcji seriiA4C Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi - raport 14

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii A4 wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2017 r., zmienionej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii A4 na okaziciela z prawem poboru wyznaczonym na dzień 19 lutego 2018 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Reklama

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy na Akcje Serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczęły się w dniu 28 lutego 2018 roku i przyjmowane były do dnia 14 marca 2018 roku.

Zapisy na pozostałe Akcje Serii A4, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane były w dniach 16 marca 2018 roku - 20 marca 2018 roku

2) Przydział Akcji Serii A4 nastąpił 28 marca 2018 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji w Zapisie Dodatkowym, rozumiana jako stosunek nadwyżki sumy zapisów na Akcje serii A4 złożonych w Zapisie Dodatkowym nad maksymalną liczbą oferowanych Akcji serii A4 przewidzianych w Zapisie Dodatkowym, wyniosła 97,78 proc. Ogólna stopa redukcji, rozumiana jako stosunek nadwyżki sumy wszystkich zapisów na Akcje serii A4 złożonych w Zapisie Podstawowym oraz Zapisie Dodatkowym nad maksymalną liczbą oferowanych Akcji serii A4, wyniosła 54,83 proc.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 4.941.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) Akcji serii A4.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,50 zł (siedemdziesiąt groszy).

6a) opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne): akcje zostały objęte za gotówkę;

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:. nie było podziału na transze - łącznie złożono 114 zapisów na akcje serii A4.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii A4 przydzielono wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy - w łącznej liczbie 76.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:


a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 20-25 tys. zł

b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy

c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 25 tys zł

d) Promocja oferty - nie dotyczy


11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.


Podstawa Prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Remigiusz Brzeziński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »