Reklama

TAXUSFUND (TXF): Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii B Spółki - raport 17

Zarząd Taxus Fund SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki ("Akcje serii B"), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki (decyzji jednoosobowego Zarządu) z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji ("Uchwała Emisyjna"). Spółka informowała o treści ww. uchwały w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2013 z dnia 22 marca 2013 roku.

Reklama

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii B miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały Emisyjnej określono, że umowy objęcia Akcji serii B zostaną zawarte w okresie od dnia 22 marca 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku włącznie. Jednocześnie, na mocy postanowień § 6 Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki został upoważniony do zmiany terminu zawierania umów objęcia Akcji serii B, a mocą postanowień uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia 2013 roku, z uwagi na skuteczne subskrybowanie i opłacenie wszystkich Akcji serii B przed planowanym na 30 kwietnia 2013 roku dniem zamknięcia subskrypcji Akcji serii B, Zarząd Spółki postanowił o wcześniejszym zamknięciu subskrypcji Akcji serii B w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

2) data przydziału instrumentów finansowych

Subskrypcja Akcji serii B miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii B nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 22 marca 2013 roku do dnia 15 kwietnia 2013 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii B (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Oferta prywatna Akcji serii B obejmowała nie więcej niż 6.089.212 sztuk Akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 608.921,20 zł.

4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach

W ramach emisji Akcji serii B nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii B nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych inwestorów (osoby uprawnione). W wyniku złożonych zapisów (zawarcia umów objęcia Akcji serii B) inwestorzy (osoby uprawnione) objęli Akcje serii B Spółki w łącznej liczbie 6.089.212 sztuk.

5) liczba Akcji serii B, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii B Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii B, łącznie 6.089.212 sztuk Akcji serii B.

6) cena, po jakiej Akcje serii E były obejmowane

Wszystkie Akcje serii B, w łącznej liczbie 6.089.212 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 608.921,20 zł.

Cena emisyjna Akcji serii B została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną - zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 ksh - w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję serii B.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii B

oraz

8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii B

Wszystkie Akcje serii B, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii B, przez dwa podmioty (osoby uprawnione).

9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii B w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z emisją Akcji serii B nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne koszty emisji Akcji serii B

Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii B wyniosą około 71,0 tys. zł brutto (70,5 tys. zł netto), z czego:

- koszt podatku od czynności cywilnoprawnych - około 3,0 tys. zł;

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji serii B wraz z kosztami przygotowania Dokumentu Informacyjnego - 60,0 tys. zł;

- inne koszty związane z emisją Akcji serii B - szacunkowo 8,0 tys. zł brutto (7,5 tys. zł netto).

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji Akcji serii B poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii B, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 1.420.816,20 zł i dzielił się będzie na 14.208.162 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym: 8.118.950 sztuk Akcji serii A oraz 6.089.212 sztuk Akcji serii B.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej zamiarem Spółki jest dokonanie dematerializacji Akcji serii B i ubieganie się o wprowadzenie Praw do Akcji serii B i Akcji serii B Spółki do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »