Reklama

HFTGROUP (HFT): Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii G Spółki

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje serii G"), emitowanych w ramach statutowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ("Uchwała Emisyjna"), realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji. Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd Uchwały Emisyjnej w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 49/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku.

Reklama


1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii G miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej umowy objęcia Akcji serii G zawierane były w terminach subskrypcji Akcji serii G (terminach zawierania umów objęcia Akcji serii G), tj. od dnia 12 listopada 2013 roku do dnia 25 listopada 2013 roku włącznie.


2) data przydziału instrumentów finansowych

Subskrypcja Akcji serii G miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcia Akcji serii G nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 12 listopada 2013 roku do dnia 25 listopada 2013 roku włącznie, w drodze zawarcia umów objęcia Akcji serii G (złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata).


3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Oferta prywatna Akcji serii G obejmowała 2.000.000 sztuk Akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200.000 zł.


4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach

W ramach emisji Akcji serii G nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych inwestorów (osoby uprawnione). W wyniku złożonych zapisów (zawarcia umów objęcia Akcji serii G) inwestorzy (osoby uprawnione) objęli Akcje serii G Spółki w łącznej liczbie 2.000.000 sztuk.


5) liczba Akcji serii G, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii G Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii G, łącznie 2.000.000 sztuk Akcji serii G.


6) cena, po jakiej Akcje serii G były obejmowane

Cena emisyjna Akcji serii G została ustalona została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną - zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 KSH - w drodze odrębnej uchwały (vide: raport bieżący EBI Spółki Nr 48/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku), w wysokości 0,29 zł za jedną Akcję serii G.

Wszystkie Akcje serii G, w łącznej liczbie 2.000.000 sztuk, zostały objęte za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 0,29 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 580.000 zł.


7) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii G oraz 8) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii G

Wszystkie Akcje serii G, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii G, przez siedem podmiotów (osób uprawnionych).


9) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii G w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z emisją Akcji serii G nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne koszty emisji Akcji serii G

Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii G wyniosą około 2,5 tys. zł brutto (2,3 tys. zł netto), z czego:

- koszt podatku od czynności cywilnoprawnych - około 1,0 tys. zł;

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - około 1,0 tys. zł brutto (około 0,8 tys. zł netto);

- koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego - nie wystąpiły;

- inne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii G - około 0,5 tys. zł brutto/netto.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


Zamiarem Spółki jest złożenie do właściwego dla Spółki sądu rejestrowego stosownego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 listopada 2013 roku. Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii G kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 2.048.600 zł i dzielił się będzie na 20.486.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej zamiarem Spółki jest dokonanie dematerializacji Akcji serii G i ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii G Spółki do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Prezes Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »