Reklama

BDF (BDF): Informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii F Spółki

Zarząd V GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych imiennych serii F Spółki ("Akcje serii F"), wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji ("Uchwała Emisyjna").

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej umowy objęcia Akcji serii F miały zostać zawarte do dnia 27 grudnia 2014 roku, jednakże z uwagi na objęcie wszystkich Akcji serii F, Zarząd Spółki postanowił o wcześniejszym zakończeniu subskrypcji.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż Akcje serii F zostały objęte na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w dniu 1 października 2014 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Oferta prywatna Akcji serii F obejmowała 12.400.000 sztuk Akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.240.000,00 zł.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii F Spółki osoby uprawnione przyjęły ofertę i objęły, w wyniku zawarcia stosownej umowy objęcia Akcji serii F, 12.400.000 sztuk Akcji serii F.


6. Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane):

Wszystkie Akcje serii F, w łącznej liczbie 12.400.000 sztuk, zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 13,63 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 169.012.000,00 zł. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona mocą postanowień uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 sierpnia 2014 roku.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii F

oraz

8. Liczba osób, którym przydzielono Akcje serii F

Akcje serii F, na które złożono zapisy zostały zaoferowane i objęte, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii F, przez 1 (jeden) podmiot (osoba prawna).


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł,

b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – 0,00 zł

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) promocji oferty – 0,00 zł.


Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Walicki - Prezes Zarządu
Tomasz Rulka - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »