MERLINGRP (MRG): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h. - raport 1

Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem Emitenta.


Pytanie:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego na mocy projektowanej uchwały numer 5 i pozyskanie środków finansowych ma służyć ochronie przed upadłością Merlin Commerce sp. z o.o. wobec jej ujemnych kapitałów własnych ?”


Odpowiedź Emitenta:

W związku ze zgłoszonym pytaniem przez akcjonariusza, Zarząd Emitent wyjaśnia co następuje.

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, jak zostało wskazane w projekcie uchwały przeznaczone będzie przede wszystkim z planowaną spłatą obligacji wyemitowanych przez Emitenta, które na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wynosiło łącznie 38.141.654 zł, jednocześnie Zarząd Emitenta nie wyklucza, również możliwości przeznaczenia pozyskanych środków z emisji na bieżącą działalność Emitenta oraz jego Grupy kapitałowej. Dodatkowo w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym Magus S.A w upadłości likwidacyjnej, Zarząd Emitenta planuje podjąć wszelkie możliwe kroki celem zabezpieczenia praw Grupy kapitałowej do znaku towarowego „Merlin” w tym w szczególności ewentualnego przystąpienia do Emitenta lub Merlin Commerce sp.z o.o. w postępowaniu przetargowym w celu wykupu znaku towarowego w ramach postępowania upadłościowego. Zarząd Emitenta wskazuje również, iż poziom emisji akcji serii Ł nie został określonych na sztywnym poziomie tj. nie więcej niż 48.000.000 zł, wobec czego Zarząd Emitenta na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia nie posiada wiedzy o ostatecznym progu emisji jaki będzie dysponował. Dodatkowo Zarząd Emitenta wskazuje, iż w ramach działalności Merlin Group, Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, a jedynie zarządza podmiotami z grupy które de facto prowadzą działalność operacyjną, w związku Emitent jako podmiot dominujący zarządza spółkami z grupy jak również wspiera w zakresie prowadzonej przez nie działalności. W związku z czym Zarząd Emitenta, nie wyklucza przeznaczenia nadwyżki pozyskanych środków po dokonaniu spłaty obligacji na rozwój Grupy kapitałowej i wsparcie podmiotów należących do Grupy kapitałowej. Jednakże doprecyzowanie celów emisji zostanie dokonane w ramach przygotowania dokumentu ofertowego skierowanego do potencjalnych inwestorów.


Pytanie:

W jaki sposób zarząd Merlin Group S.A. chce chronić Merlin Commerce sp. z o.o przed wszczęciem postępowania upadłościowego wobec ziszczenia się przesłanek do jego wszczęcia


Odpowiedź Emitenta:

W odpowiedzi na powyżej zgłoszone zapytanie, Zarząd Emitenta niniejszym wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 11 Prawa upadłościowego przesłankami do ogłoszenia upadłości jest (1) niewypłacalność, (2) niezdolność do regulowania bieżących zobowiązań. W ocenie Zarządu Emitenta, Merlin Commerce sp. z o.o. nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Merlin Commerce sp.z o.o. na reguluje swoje zobowiązania, wobec czego nie zachodzi ani przesłanka niewypłacalności ani niezdolności do regulowania bieżących zobowiązań.


Niewypłacalność (zgodnie z komentarzem do prawa upadłościowego Zimmerman 2020, wyd. 6) to taki stan finansowy dłużnika, w którym utracił on zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sformułowanie "utracić zdolność" odnosi się do faktycznej zdolności płatniczej i co do zasady oznacza brak dostępnej gotówki zarówno w kasie, jak i na rachunkach bankowych, w wysokości pozwalającej na uregulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zdolność ta może zostać przywrócona poprzez np. zbycie składników majątkowych (zamiana majątku na gotówkę) lub też w drodze zaciągnięcia nowych zobowiązań (pożyczka lub kredyt). Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji


Niewypłacalność nie jest jedyną i wystarczającą podstawą do ogłoszenia upadłości. Dłużnik musi mieścić się w katalogu zdolności upadłościowej podmiotowej i nie należeć do grona podmiotów, których zdolność podmiotową wyłączono, a ponadto musi posiadać albo majątek wystarczający na zaspokojenie kosztów postępowania albo perspektywy wprowadzenia takiego majątku z powrotem do masy upadłości. Niewypłacalność z kolei, o której mowa w art. 11 ust. 2 PrUp, nie jest bezwzględną przesłanką upadłości, gdyż zgodnie z art. 11 ust. 6 sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. (komentarz do prawa Upadłościowego Zimmerman 2020, wyd. 6)


Jednocześnie Sąd Najwyższy dokonał doprecyzowania pojęcia „krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności” nie stanowi podstawy do ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 PrUp można mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań (wyr. z 19.1.2011 r., V CSK 211/10, Legalis).


Postawa prawna: § 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »