MINERAL (MND): Istotna informacja - raport 18

ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie


1. Zarząd Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Spółką", działając na podstawie Uchwały 2/VI/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2011 r. upoważniającego Zarząd Spółki do skupu akcji własnych Spółki i ustalenia warunków tego skupu, zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym zaproszeniu;


Reklama

2. Spółka skupi nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) akcji własnych za cenę wynoszącą 2,30 (dwa i 30/100) zł za jedną akcję;


3. W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji przekraczała wielkość, o której mowa w pkt. 2 zaproszenia powyżej, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z akcjonariuszy oferującego akcje Spółki;


4. Oferty można składać tylko i wyłącznie według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce "FIRMA/Informacje ze spółki". Oferty niespełniające warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą przez Spółkę rozpatrywane;


5. Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki lub dostarczyć je tam za pośrednictwem poczty lub kuriera, przy czym Spółka będzie brała pod uwagę tylko te oferty, które dotrą do niej nie później niż do godziny 12:00 dnia 19 lipca 2011 r.;


6. W przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jest ona obowiązana do złożenia oryginału odpisu swojego KRS wydanego nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia oferty w celu wykazania, że osoby składające ofertę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu;


7. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w punkcie poprzednim lub w przypadku, gdy na podstawie odpisu z KRS nie można stwierdzić, że oferta

została podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, oferta uważania jest za niezłożoną;


8. Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżących Spółki w dniu 20 lipca 2011 roku, jednocześnie każdy akcjonariusz, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do przedmiotowego zaproszenia, nabyć od niego oraz o terminie zawarcia umowy nabycia akcji;


9. Umowa nabycia akcji będzie zawierana według wzoru udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce "FIRMA/Informacje ze spółki";


10. Umowy nabycia akcji będą zawierane nie później niż do dnia 27 lipca 2011 roku;


11. Cena nabycia akcji zostanie zapłacona w terminie dwóch dni od dnia podpisania umowy nabycia akcji przelewem na konto bankowe, wskazane w treści umowy zbycia akcji;


12. We wszelkich kwestiach nieunormowanych inaczej zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa;


13. Koszty związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pokrywa Spółka.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały NR 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »