Reklama

MOTORICUS (MTR): Istotna transakcja –sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną

Zarząd Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „Emitent”) informuje, o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości, iż dnia 26 listopada 2015 roku, Spółka zależna, tj. Grist99 Sp. z o.o. (dalej również: „Spółka zależna”) podpisała z innym podmiotem prawnym umowę sprzedaży nieruchomości.

Reklama


Przedmiotem umowy sprzedaży jest nieruchomość położona w Babicach Nowych, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 57/6 - nieruchomość jest zabudowana budynkiem niezamieszkałym dwukondygnacyjnym.


Łączna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2.441.500,00 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) brutto, z czego:

- kwota 485.060,00 zł wpłynie bezpośrednio na rachunek Spółki, w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku.

- kwota 772.000,00 w terminie do 15 grudnia 2015 roku zostanie przekazana tytułem bezpośredniej spłaty długów Sprzedającego względem Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie,

- kwota 825.240,00 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) zostanie przekazana na rachunek Sprzedającego z tytułu rozliczenia umowy o dzieło w terminie 7 (siedmiu) dni od pełnego wykonania zobowiązań Stron określonych w Umowie o dzieło z dnia 26.11.2015 roku i bezusterkowego odbioru dzieła przez Kupującego, nie wcześniej jednak niż przed upływem 90 (dziewięćdziesięciu) dni od wykonania przez Sprzedającego zobowiązania określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej Umowy, jednak nie później niż 30 września 2016 roku,

- 359.250,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zostanie przekazana przelewem na wskazany przez Przedstawiciela Sprzedającego rachunek bankowy numer 11 2030 0045 4504 5519 9990 0000 tytułem bezpośredniej spłaty długów Sprzedającego względem Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie nie później niż 30 września 2016 roku.


Uznanie transakcji za istotną wynika z kwoty ceny sprzedaży Nieruchomości, która przekracza 20% kapitału własnego Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Witold Gazda - Prezes Zarządu
Katarzyna Górska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »