Reklama

PPRICE (PPR): Istotne wydarzenie - emisja obligacji imiennej serii A - raport 53

Zarząd Power Price S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta podjętej w dniu 1 grudnia 2011 roku, Spółka w dniu 11 grudnia 2011 roku złożyła w trybie oferty prywatnej propozycję nabycia obligacji imiennej serii A. Obligacja jest wyemitowana w złotych polskich, jako papier wartościowy imienny. Obligacja będzie posiadała formę dokumentu. Łączna wartość środków pieniężnych planowanych do uzyskania z tytułu emisji obligacji serii A wynosi 100.000 zł. Wartość nominalna obligacji wyniesie 100.000 zł.

Reklama


Propozycja nabycia obligacji została skierowana do jednego podmiotu InQbe Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250743.

Obligacja została objęta w dniu 20 grudnia 2011 roku. Celem emisji Obligacji serii A jest pozyskanie przez Emitenta środków finansowych na finansowanie potrzeb inwestycyjnych w roku 2011/2012. Obligacja jest niezabezpieczona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) (zwanej dalej "Ustawą o obligacjach").

Obligacja zostanie wykupiona w terminie 6 miesięcy od dnia ich przydziału (zwanym dalej "Dniem Wykupu"). Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu Obligacji pod warunkiem złożenia Obligatariuszowi (bądź Nabywcy Obligacji w przypadku jej zbycia po dniu emisji) oświadczenia o wykupie Obligacji i wskazania Dnia Wykupu. Obligatariusz zastrzega sobie prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta a Emitent ma obowiązek wykupić Obligację w terminie 14 dni od doręczenia żądania przez Obligatariusza

Obligacja zostanie wykupiona za zapłatą kwoty pieniężnej równej jej wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki za okres od dnia przydziału Obligacji (bez tego dnia) do Dnia Wykupu włącznie.


Obligacja będzie oprocentowana według zmiennej stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 2,0 (dwa) punkty procentowe. WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) oznacza stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie dostępną w serwisie Reutersa na stronie WIBO o lub około godziny 11:00 oraz publikowana w dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu następnym. Odsetki są naliczone są od wartości nominalnej Obligacji w oparciu o zasadę wyrażoną w postaci ilorazu 365/365 (366/366 w roku przestępnym), co oznacza przyjęcie faktycznej ilości dni w okresie odsetkowym w stosunku do 365/366 dni w roku obrachunkowym.


Obligacja zostanie spłacona z środków Spółki. W najbliższej przyszłości Spółka nie przewiduje przeprowadzenia kolejnych emisji obligacji, których celem byłaby spłata zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania spłaty Obligacji poprzez wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Skawiński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | wydarzenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »