JUJUBEE (JJB): JUJUBEE SA (11/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii N przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz subskrypcji akcji serii O - raport 11/2023

Raport Bieżący nr 11/2023

Zarząd Jujubee S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N przeprowadzonej w ramach Programu Motywacyjnego („Akcje Serii N”) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii O („Akcje Serii O”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Akcji Serii N rozpoczęła się w dniu 7 września 2023 r. (data skierowania ofert objęcia akcji do uczestników Programu Motywacyjnego) i zakończyła się w dniu 11 września 2023 r. (data otrzymania ostatniej wpłaty za akcje).

Reklama

Subskrypcja Akcji Serii O rozpoczęła się w dniu 5 września 2023 r. (data skierowania oferta objęcia akcji do wybranych inwestorów) i zakończyła się w dniu 11 września 2023 r. (data otrzymania ostatniej wpłaty za akcje).

2) Data przydziału:

Przydział Akcji Serii N został dokonany w dniu zawarcia umów objęcia tj. w dniu 7 września 2023 r. Przydział Akcji Serii O został dokonany w dniu zawarcia umów objęcia tj. w dniu 5 września 2023 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

140.000 (sto czterdzieści tysięcy) Akcji Serii N

330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) Akcji Serii O

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii N i Akcji Serii O nie była podzielona na transze.

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii N uczestnikom Programu Motywacyjnego przydzielono łącznie 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N. W ramach subskrypcji Akcji Serii O przydzielonych zostało łącznie 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii N były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za sztukę.

Akcje Serii O były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej równej 1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za sztukę.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii N oraz Akcje Serii O zostały objęte za gotówkę w formie przelewów na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

W ramach subskrypcji Akcji Serii N i Akcji Serii O nie przyjmowano zapisów.

Oferta objęcia Akcji Serii N została skierowana do 11 (jedenastu) osób fizycznych będących pracownikami i współpracownikami Spółki, w tym do Prezesa Zarządu Michała Stępnia oraz wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie te osoby przyjęły oferty objęcia Akcji Serii N.

Oferta objęcia Akcji Serii O została skierowana do 2 (dwóch) osób fizycznych (tj. Prezesa Zarządu Michała Stępnia oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki - Macieja Ducha) oraz została przez nich przyjęta.

8) Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii N oraz Akcji Serii O nie dokonywano przydziału.

Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte z 11 (jedenastoma) osobami fizycznymi będącymi pracownikami i współpracownikami Spółki, (w tym z Prezesem Zarządu Michałem Stępniem oraz wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej Spółki).

Umowy objęcia Akcji Serii O zostały zawarte z 2 (dwoma) osobami fizycznymi (w tym z Prezesem Zarządu Michałem Stępniem oraz Członkiem Rady Nadzorczej Maciejem Duchem).

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Pan Michał Stępień pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki objął 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk Akcji Serii O oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk Akcji Serii N.

Pan Maciej Stępień pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki objął w ramach Programu Motywacyjnego 4.000 (cztery tysiące) sztuk Akcji Serii N.

Pan Maciej Duch pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki objął 5.000 (pięć tysięcy) sztuk Akcji Serii O oraz w ramach Programu Motywacyjnego 3.000 (trzy tysiące) sztuk Akcji Serii N.

Pan Tomasz Muchalski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki objął w ramach Programu Motywacyjnego 3.000 (trzy tysiące) sztuk Akcji Serii N.

Pan Piotr Podhajski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki objął w ramach Programu Motywacyjnego 2.116 (dwa tysiące sto szesnaście) sztuk Akcji Serii N.

Pan Filip Klijewicz pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 6 września 2023 r. objął w ramach Programu Motywacyjnego 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk Akcji Serii N, przy czym Pan Filip Klijewicz objął akcje jako uprawniony współpracownik Spółki zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego.

Ww. osoby spełniają definicję podmiotów powiązanych z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii N i Akcji Serii O: 0,00 zł netto, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł netto;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł netto;

d) promocji oferty - 0,00 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"

GPW/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »