Reklama

EMPORIUM (EMR): Komentarz Zarządu odnośnie aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki - raport 5

Zarząd Emporium S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą jej aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, w związku z opublikowanymi przez Emitenta raportami bieżącymi (raport EBI nr 1/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku oraz EBI nr 3/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku).

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 14 lipca 2011 roku, Emitent zakładał uruchomienie dwóch lokali dla własnych marek "Wanilia" oraz "Papa Cafe" przy ul. Żurawiej w Warszawie w terminie do końca sierpnia 2011 roku. Zarówno w raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 roku, jak i w raporcie bieżącym nr 8/2011 z dnia 7 listopada 2011r. Emitent poinformował o opóźnieniach związanych z otwarciem nowych lokali oraz o podjęciu działań mających na celu zmodyfikowanie przyjętej przez Spółkę strategii. W związku z opóźnieniem uruchomienia w/w lokali, Spółka nie uzyskiwała planowanych w rocznym budżecie finansowym przychodów z tytułu ich bieżącej działalności i do dnia dzisiejszego w dalszym ciągu ponosi koszty związane z ich wynajmem. Na niekorzystną sytuację finansową Spółki miał również wpływ spadek przychodów w pozostałych lokalach Emitenta oraz brak możliwości pozyskania alternatywnego sposobu finansowania, jak również obniżenie rezerw finansowych, co uniemożliwiło realizację zaplanowanych inwestycji.

Reklama


W związku z powyższymi okolicznościami, Zarząd Spółki podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji przyjętej strategii związanej z rozwojem nowych marek "Wanilia" oraz "Papa Cafe", o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku.


Do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółce wypowiedziana została jedna z dwóch umów najmu lokali przy ul. Żurawiej w Warszawie, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku. W ocenie Zarządu Spółki istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że druga umowa najmu zostanie również wypowiedziana. Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna kwota zaległości netto z tytułu opłaty czynszu za wynajem lokali przy ul. Żurawiej w Warszawie wynosi ponad 114 tys. zł.


Ponadto na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wysokość zaległości z tytułu opłat czynszu za biuro, w którym mieści się siedziba Spółki oraz pozostałe trzy wynajmowane przez Emitenta lokale usługowe wynosi ok. 200 tys. zł. Opóźnienia w realizacji zobowiązań wobec najemców nie przekraczają dwóch miesięcy. W dniu 16 lutego 2012 roku Emitent otrzymał wezwanie do zapłaty zaległości z tytułu umowy najmu lokalu położonego we Wrocławiu w kwocie ok. 70 tys. zł. Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z wynajmującymi mające na celu rozłożenie w czasie wymagalnych zobowiązań, niemniej jednak istnieje ryzyko wypowiedzenia tych umów, a w konsekwencji wystąpienie przez wynajmujących z roszczeniami wynikającymi z zawartych umów najmu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że kwota zaległości czynszowych innych niż dotyczących lokali przy ul. Żurawiej w Warszawie znajduje swoje pokrycie w depozytach, które stanowią zabezpieczenie wynajmujących w przypadku nieuregulowania bieżących zobowiązań przez Spółkę. Łączna wartość wpłaconych przez Spółkę depozytów wynosi 274 tys. zł.

W przypadku lokalu warszawskiego, który zarządzany jest przez spółkę zależną Emitenta Sonland Sp. z o.o. wartość zaległości z tytułu opłat czynszowych wynosi ok. 80 tys. zł. Opóźnienie to również nie przekracza dwóch miesięcy. Ponadto kwota zaległości jest pokryta w depozycie, uiszczonym przez najemcę, który stanowi zabezpieczenie roszczeń wynajmującego.

Dodatkowym czynnikiem, który może niekorzystnie wpłynąć na obecną sytuację finansową Spółki jest ryzyko wystąpienia przez wynajmującego lokale przy ul. Żurawiej w Warszawie, z żądaniem zapłaty kary umownej w kwocie ok. 1,5 mln zł w związku z wypowiedzianą umową najmu oraz kwoty 3,4 mln zł z tytułu wypowiedzenia drugiej z łączących wynajmującego ze Spółką umów. Powyższe kwoty kar umownych stanowią równowartość czynszu najmu, za okres na jaki zostały początkowo zawarte umowy najmu.


Biorąc pod uwagę wartość wszystkich bieżących opóźnień w realizacji płatności zobowiązań Emitenta, a także ryzyko konieczności zapłaty którejkolwiek ze wskazanych kar umownych istnieje wysokie zagrożenie utraty przez niego płynności finansowej, co w konsekwencji może doprowadzić do upadłości Spółki. Zarząd Emitenta oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby powyższe ryzyka nie zostały zrealizowane i w tym celu prowadzi negocjacje z wynajmującym lokale przy ul. Żurawiej w Warszawie, celem wypracowania polubownego rozwiązania pozwalającego na stabilne kontynuowanie działalności przez Spółkę, w tym do odstąpienia przez niego od naliczenia kar umownych. Ponadto Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych Spółki oraz zwiększenie uzyskiwanych przez Spółkę przychodów.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Neale Jackson - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »