Reklama

ECERAMICS (ECR): Kooptacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Krakówki, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki dokonała w dniu 5 maja 2015 roku kooptacji do jej składu Panią Małgorzatę Piasecką jako członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Reklama


Pani Małgorzata Piasecka jest absolwentką Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne) oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie nadzoru właścicielskiego oraz prawo korporacyjne. Odbyła także wiele kursów z zakresu: balanced scorecard, zarządzania wartością spółki kapitałowej oraz budowania strategię sukcesu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w sektorze państwowym, gdzie zajmowała się prowadzeniem projektów prywatyzacyjnych oraz nadzorem właścicielskim, jak również w spółkach prawa handlowego, gdzie jako in – house w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz w spółkach niepublicznych zajmowała się m.in. kwestiami korporacyjnymi, w tym z zakresu obowiązków informacyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych, jak również uczestniczyła w przeglądach prawnych typu due diligence w ramach przygotowywania inwestycji i transakcji kapitałowych. Małgorzata Piasecka jest wpisana na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Doświadczenie zawodowe:

2014 – obecnie - Baltic Ceramics S.A. –Prezes Zarządu

2012- obecnie – Cellica sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2010-2012 - LST CAPITAL S.A. - Dyrektor operacyjny

2009 –2010 - Bank Ochrony Środowiska S.A. -Pełnomocnik Prezesa Zarządu/Ekspert ds. projektów

2010 - BOŚ Eko Profit S.A. - Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych

2006-2008 - Chemia Polska Sp. z o.o. - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

2003-2006 - Urząd m.st. Warszawy - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

2002- 2003 - Ministerstwo Skarbu Państwa – specjalista w Departamencie Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego

2001-2002 – Agencja Prywatyzacji - Specjalista w zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa

2000-2001 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Referendarz


Uczestnictwo w Zarządach i Radach Nadzorczych:

2011 –2012 Prezes Zarządu CALLYOPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

2011 – 2011 Wiceprezes Zarządu CELLICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2011 – nadal członek Rady Nadzorczej INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. w Lubsku,

2010 – 2012 Prezes Zarządu Sol Ventures S.A. (obecnie BALTIC CERAMICS S.A.) z siedzibą w Lubsku,

2010 – nadal członek Rady Nadzorczej TRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie,

2012 – nadal członek Rady Nadzorczej BRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie,

2008 – 2009 Likwidator Przedsiębiorstwo Organika Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie,

2007-2009 członek Rady Nadzorczej OPAKOMET S.A. w Krakowie,

2007-2009 Likwidator ECO TIRE RECYCLING S.A. w likwidacji w Warszawie

2008 – p.o. Prezesa Zarządu Opakomet S.A.

2010 – członek Rady Nadzorczej PPU PRI - BAZALT S.A. w Rębiszowie

2008-2010 - członek Rady Nadzorczej Agro-Fundusz Mazury sp. z o.o. w Drogoszach,

2006-2008 członek Rady Nadzorczej Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie,

2003-2006 członek Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. Iwonicz Zdrój,

2001-2002 - członek Rady Nadzorczej „Waryński Famabud” sp. z o.o. w Szczecinie.


Zgodnie z oświadczeniem Pani Małgorzata Piasecka:

- w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jej osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny,

- nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,

- nie została pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych,

- nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niej postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe,

- nie została skazany za przestępstwo oszustwa,

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »