Reklama

INVESTEKO (IVE): Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 rok.

Reklama


Korekty dokonuje się z uwagi na zmianę danych finansowych ujętych w zbadanym przez Biegłego Rewidenta rocznym sprawozdaniu finansowym INVESTEKO S.A. za 2018 rok.


Raport kwartalny został skorygowany przede wszystkim w następującym zakresie:


W punkcie I.A. zamieszczono zaktualizowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe oraz punkcie I.B. zaktualizowane kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wśród których najważniejsze zmiany to:

- zmniejszenie o 28 tys. zł należności z tytułu dostaw i usług i zwiększenie straty z lat ubiegłych w związku z podjętą przez Zarząd decyzją o utworzeniu odpisu aktualizującego na przeterminowane należności;

- zmniejszenie o 95 tys. zł środków trwałych w budowie i zwiększenie straty z lat ubiegłych w związku z podjętą przez Zarząd decyzją niekontynuowaniu rozpoczętej inwestycji i utworzeniu odpisu aktualizującego jej wartość;

- zmniejszenie o 373 tys. zł inwestycji krótkoterminowych i zwiększenie straty z lat ubiegłych w związku z podjętą przez Zarząd decyzją o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udzielonych pożyczek;

- zwiększeniem o 184 tys. zł przychodów przyszłych okresów i zwiększenie straty z lat ubiegłych z tytułu dotacji w związku korektą błędu rachunkowego ostatecznego rozliczenia dotacji w projekcje LIFE;

- zwiększenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 28 tys. zł, a aktywów o 143 tys. zł oraz zmniejszenie odroczonego podatku dochodowego o 19 tys. zł i zmniejszenie straty z lat ubiegłych o 96 tys. zł, w związku ze zmianą kalkulacji dodatnich i ujemnych różnic przejściowych oraz zmianą stawki podatkowej z 15% na 19%;-

- łączny wzrost straty z lat ubiegłych o 585 tys. zł i tym samym zmniejszenie kapitału własnego.


Zmiana pozostałych danych finansowych w ocenie Zarządu nie ma znaczącego wpływu na całokształt sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.


W punkcie III.A. zaktualizowano komentarz do wyników finansowych uwzględniając skorygowane dane finansowe.


Załącznik do niniejszego raportu stanowi skorygowany raport skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2019 r.


Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.


Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »