Reklama

I3D (I3D): Korekta jednostkowego raportu rocznego i3D S.A. nr 8/2012

Zarząd i3D S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, że w dokumencie "Załącznik nr 1 - Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2011 i3D SA" stanowiącym element Jednostkowego raportu rocznego i3D SA za rok obrotowy 2011, opublikowanym w dniu 13 marca 2012 roku (raport EBI 8/2012), wystąpiły nieznaczne różnice o charakterze formalnym w stosunku do sprawozdania finansowego zaopiniowanego przez biegłego rewidenta, w którym:

Reklama


1) na końcu wprowadzenia do sprawozdania finansowego widnieją czytelne podpisy członków zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (w opublikowanym wcześniej sprawozdaniu finansowym strona ta została parafowana przez te osoby);

2) w zestawieniu zmian w kapitale własnym:

a) w pkt. 7. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu" (podpunkty 7.1. - 7.5. oraz 7.6. i 7.7.) występują przesunięcia poszczególnych pozycji (co nie wpływa jednak na wysokość kapitału własnego na koniec okresu);

b) zamieszczono punkt III "Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)": dla 2011 roku pozycja ta wyniosła 6 626 013,20 PLN, zaś 2010 roku 3 159 319,43 PLN (w opublikowanym wcześniej sprawozdaniu finansowym pozycje te nie zostały wyszczególnione).


Powyższe różnice wynikły z omyłkowego załączenia do Jednostkowego raportu rocznego i3D SA niewłaściwego Załącznika nr 1. Właściwe sprawozdanie finansowe, zaopiniowane przez biegłego rewidenta i uwzględniające opisane różnice, Zarząd przekazuje niniejszym w załączeniu. Pozostałe dokumenty (tj. jednostkowy raport roczny 2011 i3D SA oraz Załącznik 2 opublikowane w dniu 13 marca 2012 r. (raport EBI 8/2012) nie uległy zmianie.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Załączniki:
Załącznik 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2011 i3D SA.pdf rozmiar: rozmiar: 10754.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Jędrzejowski - Prezes Zarządu
Arkadiusz Patryas - WIceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: AZTEC | załącznik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »