Reklama

SYNEKTIK (SNT): Korekta prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A. - raport 35

Zarząd Synektik S.A. w związku z okresową weryfikacją możliwości zrealizowania prognoz finansowych na lata 2012-2013, które zostały przedstawione w raporcie bieżącym EBI nr 24/2011 z dnia 24 grudnia 2011r. oraz jednostkowym raporcie rocznym przekazanym przez Spółkę raportem EBI nr 11/2012 z dnia 09 maja 2012 r. i skonsolidowanym raporcie rocznym, opublikowanym dnia 11 maja 2012 r. raportem EBI nr 12/2012, niniejszym dokonuje korekty prognoz finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A. na lata 2012-2013. Ponadto Zarząd Synektik S.A. wskazuje, iż o ewentualnym niezrealizowaniu zakładanych prognoz informował już w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za II kwartał 2012 roku, opublikowanym raportem EBI nr 28/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku.

Reklama


Przy konstrukcji prognoz finansowych Grupy Kapitałowej Zarząd Spółki brał pod uwagę szereg założeń strategicznych oraz czynników rynkowych mających bezpośredni wpływ na szacunki dotyczące przyszłych wyników finansowych. Poniżej przedstawione kluczowe założenia stanowiące podstawę do sporządzenia prognoz finansowych:

1. zakończenie procesu inwestycyjnego związanego z produkcją radiofarmaceutyków oraz otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych (przekazane w raporcie bieżącym nr 21 z dnia 21 listopada br.) umożliwiło spółce zależnej Iason Sp. z o.o. sprzedaż produktów radiofarmaceutycznych. Zgodnie z zawartą Umową Licencji z firmą Iason GmbH oraz podpisanymi kontraktami Iason Sp. z o.o. będzie w 2012 roku systematycznie przejmowała obsługę dostaw radiofarmaceutyków do krajowych zakładów radiologicznych wykonujących badania PET-CT

2. poszerzenie zakresu świadczonych usług serwisowych o aparaty RTG w oparciu o istniejący dział serwisowy Synektik S.A.

3. dalszy wzrost skali działalności w obszarze realizacji dostaw sprzętu diagnostycznego

4. świadczenie usług serwisowych w obszarze rozwiązań IT

5. braku wystąpienia istotnych zmian mających wpływ na rynek, na którym Emitent i spółka zależna prowadzą działalność


Mając na uwadze wyżej wymienione strategiczne założenia Zarząd Synektik S.A. prognozował następujące wyniki finansowe:

2012 (dane w tys.pln)

Przychody ze sprzedaży: 77 012

EBITDA: 13 923

Zysk netto: 7 750


2103 (dane w tys.pln)

Przychody ze sprzedaży: 97 021

EBITDA: 22 795

Zysk netto: 14 371


W wyniku analizy bieżącego stanu realizacji zakładanych celów i zamierzeń strategicznych, Zarząd Podmiotu Dominującego zdecydował się dokonać korekty prognozy wyników finansowych. Podstawowymi przyczynami dokonania aktualizacji prognoz finansowych są następujące zjawiska:

1. jednym z kluczowych założeń determinujących prognozy finansowe był moment rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży radiofarmaceutyków, a tym samym poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych przez podmiot zależny od Emitenta. Ze względu na czasowe przesunięcie w procesie rejestracji zakładu farmaceutycznego w Kielcach, produkcja radiofarmaceutyków nastąpiła z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co skutkuje niższymi od planowanych przychodami. Równocześnie bieżące koszty utrzymania zakładu produkcyjnego, przy ograniczonych możliwościach produkcji i sprzedaży z powodu braku zakończenia procedury rejestracji, będą skutkować wygenerowaniem ujemnych wyników finansowych, przez podmiot zależny, w 2012 roku. Wraz z rozpoczęciem produkcji radiofarmaceutyków (sierpień br.) działalność operacyjna podmiotu zależnego stała się dochodowa, a wyniki finansowe ulegają poprawie. Jednocześnie czasowe przesunięcie momentu wytwarzania radiofarmaceutyków będzie miało również wpływ na oczekiwane wyniki finansowe w 2013 roku. Cykliczność przetargów publicznych umożliwia Grupie Kapitałowej dostawy radiofarmaceutyków w trakcie roku zgodnie z kalendarzem organizowanych przetargów, a nie jak pierwotnie planowano od początku 2013 roku

2. w zakresie wartości uzyskanych przychodów z tytułu usług serwisowych i pomiarowych Spółka osiągnie dodatnią dynamikę wzrostu, jednakże poziom przychodów z tytułu działalności usługowej będzie niższy od planowanego. Na taką sytuację miały wpływ czynniki zewnętrzne: rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012r. o wydłużeniu do końca 2012 roku okresu przejściowego w zakresie konieczności posiadania akredytacji przez firmy wykonujące pomiary oraz brak możliwości wykonywania rozszerzonych usług serwisowych w wyniku wydłużenia się okresu uzyskiwania pełnych uprawnień inżynierów serwisowych do świadczenia usług. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w/w proces uzyskiwania certyfikatów został zakończony.

3. ogólne osłabienie sytuacji makroekonomicznej, niepewność dotycząca budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków unijnych skutkowała w roku bieżącym zmniejszeniem ilości zamówień publicznych i prywatnych (według szacunków ekspertów rynkowych około 20-30%) dotyczących dostaw aparatury radiologicznej. Pomimo tej sytuacji Emitent utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży, jednakże mniejsza niż w latach ubiegłych ilość procedur rynkowych, wywołuje presję cenową a w konsekwencji obniżenie poziomu dochodowości realizowanych dostaw. Ze względu na istniejące różnice w poziomie nasycenia w aparatury diagnostyczną w Polsce na tle innych krajów unijnych, czasowe zmniejszenie dynamiki inwestycji jest zdaniem Spółki krótkotrwałe (według firmy badawczej PMR w latach 2012-2014 sprzedaż aparatury do diagnostyki obrazowej będzie rosła średniorocznie o 14%).


Na podstawie aktualnej oceny sytuacji rynkowej oraz możliwości realizacji zaplanowanych celów strategicznych Zarząd Synektik S.A. prognozuje osiągnąć następujące wyniki finansowe:


2012 (dane w tys.pln)

Przychody ze sprzedaży: 66 000

EBITDA: 2 800

Zysk netto: - 1 100


2103 (dane w tys.pln)

Przychody ze sprzedaży: 89 000

EBITDA: 14 900

Zysk netto: 8 900


Zarząd Spółki pragnie jednocześnie zapewnić, że Grupa Kapitałowa konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju celem maksymalizacji korzyści dla akcjonariuszy.

Osoby reprezentujące spółkę:
Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu
Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »