Reklama

AUTOSPA (ASP): Korekta raportu 8/2016 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki / Correction report 8/2016 - Registration of the share capital an - raport 9

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby akcji serii N2.


W/w raporcie w wyniku omyłki pisarskiej wskazano:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi niż 5.665.912 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) i dzieli się na 11.611.824 (jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

Reklama

(..)

q. 80.333 (osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 o numerach N2 1 do N2 80.333,


Podczas gdy powinno być:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi niż 5.665.912 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) i dzieli się na 11.331.824 (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

(..)

q. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 o numerach N2 1 do N2 83.333,Poniżej zarząd przekazuje pełną treść skorygowane raportu.

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 11 maja 2016 r powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 860.000 zł w wyniku emisji 1.720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, zmianie uległ artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi niż 5.665.912 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) i dzieli się na 11.331.824 (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 4.600.000;

b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 200.000;

c. 281.891 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 281.891.

d. 127.559 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D1 do D 127.559.

e. 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1 1 do E1 99.976,

f. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2 1 do E2 99.253,

g. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3 1 do E3 99.253,

h. 36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 36.522,

i. 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 86.860,

j. 545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H o numerach od H 1 do H 545.336,

k. 266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii I o numerach od I 1 do I 266.666,

l. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J 1 do J 1.500.000,

m. 62.540 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K 0000001 do K 62.540,

n. 29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od L 1 do L 29.478,

o. 48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od M 1 do M 48.801,

p. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o numerach N1 1 do N1 83.333,

q. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 o numerach N2 1 do N2 83.333,

r. 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach O 1 do O1.361.213,

s. 1.720.000 (milion siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach P 1 do P 1.720.000.


Podstawa prawna:

§3 ust.2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Management Board of Auto-Spa S.A. (The "Company") communicates a correction report on the registration of the increase of the share capital and change of the Company Statute in terms of the number of shares series N2.

In this report as a result of a misprint indicated:

„1. Share capital amounts to PLN 5.665.912 (five milion, six hundred sixty five thousands, nine hundred tvelve zlotys) and is divided into 11.611.824 (eleven milion, six hundred eleven thousands, eight hundred twenty four) with the nominal value of PLN 0,50 (fifty grosz) each, including:

(…)

q. 80,333 (eighty thousand three hundred thirty-three) ordinary bearer shares of N2 series, numbered from N2 1 to N2 80,333While it should be:

„1. Share capital amounts to PLN 5.665.912 (five milion, six hundred sixty five thousands, nine hundred tvelve zlotys) and is divided into 11.331.824 (eleven milion, thre hundred thirty-one thousands, eight hundred twenty four) with the nominal value of PLN 0,50 (fifty grosz) each, including:

(…)

q. 83.333 (eighty three thousands, three hundred thirty three) ordinary bearer shares of N2 series, numbered from N2 1 to N2 83.333,Below the management board communicates the full text of the corrected report

Management Board of Auto-Spa S.A. ("Company") informs that on May 11, 2016, took an information about registration of the share capital increase, made by District Court of Wrocław – Fabryczna, IVth Economic Division of the National Register Court. Share capital was increased by the amount of PLN 860.000 through the subscription of 1.720.000 series P ordinary bearer shares.


According to the decision, change of the art. 5 item 1 of the Articles of Association was registered, which wording is as follows:


„1. Share capital amounts to PLN 5.665.912 (five milion, six hundred sixty five thousands, nine hundred tvelve zlotys) and is divided into 11.331.824 (eleven milion, thre hundred thirty-one thousands, eight hundred twenty four) with the nominal value of PLN 0,50 (fifty grosz) each, including:


a. 4,600,000 (four milion six hundred thousands) ordinary bearer shares of series A, numbered from A 1 to A 4,600,000;

b. 200,000 (two hundred thousands) ordinary bearer shares of series B, numbered from B 1 to B 200,000;

c. 281,891 (two hundred eighty one thousands, eight hundred ninenty one) ordinary bearer shares of series C numbered from C 1 to C 281,891.

d. 127,559 (one hundred twenty seven, five hundred fifty nine) ordinary bearer shares of series D numbered from D1 to D 127,559.

e. 99,976 (ninenty nine thousands, nine hundred seventy six) ordinary bearer shares of series E1 numbered from E1 1 to E1 99,976,

f. 99,253 (ninenty nine thousands, two hundred fifty three) ordinary bearer shares of series E2 numbered from E2 1 to E2 99,253,

g. 99,253 (ninenty nine thousands, two hundred fifty three) ordinary bearer shares of series E3 numbered from E3 1 to E3 99,253,

h. 36,522 (thirty six thousands, five hundred twenty two) ordinary bearer shares of series F numbered from F 1 to F 36,522,

i. 86,670 (eighty six thousands, six hundred seventy) ordinary bearer shares of series G numbered from G 1 to G 86.860,

j. 545,336 (five hundred forthy five thousands, three hundred thirty six) ordinary bearer shares of series H numbered from H 1 to H 545,336,

k. 266,666 (two hundred sixty six thousands, six hundred sixty six) ordinary bearer shares of series I numbered from I 1 to I 266.666,

l. 1,500,000 (one milion five hundred thousands) ordinary bearer shares of series J numbered from J 1 to J 1,500,000,

m. 62,540 (sixty two thousands, five hundred forthy) ordinary bearer shares of series K numbered from K 1 do K 62,540,

n. 29,478 (twenty nine thousands, four hundred seventy eight) ordinary bearer shares of series L numbered from L 1 to L 29,478,

o. 48.801 (forthy eight thousands, eight hundred one) ordinary bearer shares of series M numbered from M 1 to M 48.801,

p. 83.333 (eighty three thousands, three hundred thirty three) ordinary bearer shares of series N1 numbered from N1 1 to N1 83.333,

q. 83.333 (eighty three thousands, three hundred thirty three) ordinary bearer shares of N2 series, numbered from N2 1 to N2 83.333,

r. 1,361,213 (one milion three hundred sixty one thousands, two hundred thirteen) ordinary bearer shares of series O numbered from O 1 to O1,361,213,

s. 1.720.000 1 (one million seven hundred twenty thousands) ordinary bearer shares of series P numbered from P 1 to P 1.720.000Legal basis: § 3 item 2 sec. 5 of the Appendix 3 to the Alternative Trading SystemOsoby reprezentujące spółkę:
Dariuszz Ilski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »