Reklama

NEXTBIKE (NXB): Korekta raportu bieżącego Emitenta nr 22/2019 z dnia 16 listopada 2019 r. - raport 27

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta EBI nr 22/2019 z dnia 16 listopada 2019 r. („Raport”), niniejszym dokonuje korekty Raportu z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą daty podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego („Uchwała”) oraz daty zawarcie umowy objęcie akcji serii E Spółki emitowanych na podstawie Uchwały („Umowa Objęcia”). W przedmiotowym Raporcie omyłkowo podano, że Uchwała została podjęta w dniu 16 listopada 2019 r., podczas, gdy Uchwała została powzięta w dniu 15 listopada 2019 r. a ponadto omyłkowo wskazano że Umowa Objęcia została zawarta w dniu 16 listopada 2019 r., podczas, gdy Umowa Objęcia została zawarta w dniu 15 listopada 2019 r.

Reklama


Treść raportu przed korektą:

„Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 24/2019, 25/2019, 26/2019, 27/2019 oraz 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego („Uchwała”).


Uchwała została powzięta zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz Przedwstępnej Umowy Zamiany Akcji („Umowa Inwestycyjna”; „Umowa”), która została zawarta przez Spółkę z Larq S.A. („Larq”), LARQ GROWTH I FIZ (‘Fundusz”) oraz Nextbike GmbH („Inwestor”) w dniu 15 listopada 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r. Umowa została zawarta w ramach negocjacji dotyczących inwestycji Inwestora w Spółkę o których Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 24/2019, 25/2019, 26/2019, 27/2019 i 28/2019.


Na mocy Uchwały Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 15 000 (piętnaście tysięcy) zł, w drodze emisji w ramach kapitału docelowego 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda („Akcje”).


Cena emisyjna Akcji została ustalona na kwotę 19,47 zł (dziewiętnaście złotych i 47/100) złotych za każdą Akcję. Stosownie do § 8 ust 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w uchwale wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej w wyżej wymienionej wysokości.


Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2019 roku podjęło uchwałę nr 7 zgodnie z którą prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii E, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego, zostało w całości wyłączone.


Akcje zostały zaoferowane przez Zarząd wyłącznie jednemu podmiotowi tj. Inwestorowi. W dniu dzisiejszym została także podpisana z Inwestorem umowa objęcia Akcji.


W związku z podjęciem Uchwały Zarządu, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informację o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki.


Zarząd dokonał zmian w Statucie Spółki pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonanego na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 1/10/19 podjętej w dniu 4.10.2019 r.


Zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


Niniejszy raport został przygotowany w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych Emitenta i ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport w żadnym wypadku nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.


Niniejszy raport, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego”.


Treść raportu po korekcie:

„Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 24/2019, 25/2019, 26/2019, 27/2019 oraz 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r., informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego („Uchwała”).


Uchwała została powzięta zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej oraz Przedwstępnej Umowy Zamiany Akcji („Umowa Inwestycyjna”; „Umowa”), która została zawarta przez Spółkę z Larq S.A. („Larq”), LARQ GROWTH I FIZ (‘Fundusz”) oraz Nextbike GmbH („Inwestor”) w dniu 15 listopada 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 28/2019 z dnia 16 listopada 2019 r. Umowa została zawarta w ramach negocjacji dotyczących inwestycji Inwestora w Spółkę o których Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 24/2019, 25/2019, 26/2019, 27/2019 i 28/2019.


Na mocy Uchwały Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 15 000 (piętnaście tysięcy) zł, w drodze emisji w ramach kapitału docelowego 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda („Akcje”).


Cena emisyjna Akcji została ustalona na kwotę 19,47 zł (dziewiętnaście złotych i 47/100) złotych za każdą Akcję. Stosownie do § 8 ust 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w uchwale wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej w wyżej wymienionej wysokości.


Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2019 roku podjęło uchwałę nr 7 zgodnie z którą prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii E, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego, zostało w całości wyłączone.


Akcje zostały zaoferowane przez Zarząd wyłącznie jednemu podmiotowi tj. Inwestorowi. W dniu 15 listopada 2019 r. została także podpisana z Inwestorem umowa objęcia Akcji.


W związku z podjęciem Uchwały Zarządu, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informację o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki.


Zarząd dokonał zmian w Statucie Spółki pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonanego na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 1/10/19 podjętej w dniu 4.10.2019 r.


Zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


Niniejszy raport został przygotowany w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych Emitenta i ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport w żadnym wypadku nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.


Niniejszy raport, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego”.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Masłowska - Członek Zarządu
Rafał Federowicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »