Reklama

ATSENERGY (ATE): Korekta raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 12-04-2011 r - raport 35

Zarząd ATLANTIS ENERGY S.A. ("Emitent", "Spółka") zgodnie z § 33 "Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" informuje, że został dokonany przydział Akcji Serii E subskrybentom i emisja 756 288 000 akcji serii E Emitenta ("Akcje Serii E") z prawem poboru, przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 3/27/01/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.01.2011r. w sprawie:: "podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej(...)"

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 3/27/01/2011 NZW z dnia 27.01.2011r. zostało dokonane z kwoty 1.680.640,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do kwoty 9.243.520,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych) poprzez emisje 756.288.000 (siedemset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Cena emisyjna akcji serii E została określona przez NWZ z dnia 27.01.2011r. na poziomie 0,01 zł (jeden grosz).

Emisja doszła do skutku.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 22 marca 2011 r.;

- data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 30 marca 2011 r.

2) Data przydziału akcji: 12 kwietnia 2011 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 756.288.000 Akcji Serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 98,8375%.

5) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

a) w ramach wykonania prawa poboru: 743.742.279 Akcji Serii E.

b) w ramach zapisów dodatkowych: 1.079.207.698 Akcji Serii E.

6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 756.288.000 Akcji Serii E.

7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje serii E: 0,01 zł.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 999 zapisów podstawowych na Akcje Serii E. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.

W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 303 zapisów na Akcje Serii E. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli Akcji Serii E.

10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 7.562.880,00 zł (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

11) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C wyniosą około 50 500,00 zł (brutto),

w tym:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 45.500,00 zł,

b) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 0 zł, - (do dnia dzisiejszego Emitent nie zawarła umowy dotyczącej sporządzenia dokumentu informacyjnego o zwarciu takiej umowy i kosztach sporządzenia Dokumentu Informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji emisji serii E do obrotu na NewConnect, Emitent poinformuje osobnym raportem),


c) Pozostałe koszty: 5 000,00 zł

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii E po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii E.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości , koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".

Według kosztów szacunkowych , średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii E przypadający na jedną Akcję Serii E objętą subskrypcją: 0,0001 zł.Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »